Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z pierwszą częścią wykładu ekspertki Katarzyny Długołęckiej i rozwiąż zagadki. Ważne: obejrzyj film tylko do momentu 00:52.

Zapoznaj się z pierwszą częścią wykładu ekspertki Katarzyny Długołęckiej i rozwiąż zagadki. Ważne: zatrzymaj materiał w 52 sekundzie, po pytaniu Co to za ptak, który zatrzymuje się na łące?

R184KuZZP1LqA
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Scharakteryzuj Boga, którego widzi podmiot liryczny wierszy Jana Twardowskiego, patrząc na świat przyrody.

Rj5gI6w0kjGFu
(Uzupełnij).
R1M3nON36gpAn
Film pod tytułem Przyroda u księdza Jana Twardowskiego.
Polecenie 3

Zinterpretuj zdanie, które pojawiło się w wykładzie: Patrzenie na przyrodę jest w wierszach księdza Twardowskiego dialogiem człowieka z poczuciem humoru z Bogiem mającym poczucie humoru. Nie cytuj.

RdbE1nZ9DpFkp
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Zastanów się, która z trzech nauk płynących z poezji Jana Twardowskiego: nauka radości, pokory czy prostoty jest najważniejsza we współczesnym świecie. Czy któraś z nich jest według ciebie niepotrzebna? Sformułuj odpowiedź pisemną w 10 zdaniach.

R1TXH9iacLtYU
(Uzupełnij).