Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią prof. Roberta Alberskiego na temat zależności między demokracją, ideologią i partiami politycznymi. Następnie wykonaj ćwiczenie.

R1Liu0GfgewTo
Film nawiązujący do treści materiału Czy może istnieć demokracja bez partii politycznych i bez ideologii?
Ćwiczenie 1
R4NverORr87m2
Przygotuj po dwa argumenty do dyskusji za i przeciw na temat: „W demokracji partie polityczne są niezbędne, a ideologia nie jest potrzebna”. (Uzupełnij).
Polecenie 2

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenia.

RuArbkrvGcOhh
Nagranie dźwiękowe dotyczące polskich partii politycznych.
Oprac. na podst.: Paweł Marczewski, Partie polityczne a jakość polskiej demokracji, batory.org.pl [dostęp: 7.06.2021 r.].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
R1SWT0qcL1f7K
Zastanów się, czy możliwa jest demokracja liberalna bez partii politycznych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RW4Iee0OMJEq3
Wskaż zagrożenia dla funkcjonowania współczesnych partii politycznych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
RPPNnLNSHKkeh
Oceń działania partii, które skutkują spadkiem zaufania. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
R1IAXw0pQHuPB
Zastanów się, jakie skutki dla partii może mieć wzrost aktywności ruchów społecznych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
R1TXiG2uJq2GX
Podaj przykłady działań partii populistycznych. (Uzupełnij).