Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią dr hab. Karoliny Wigury i wykonaj ćwiczenia.

R7TWg6q8pdTPn
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Czy młodzi ludzie mają zaufanie do polityków?.
Ćwiczenie 1
RwdXBUeZLOegi
Podaj i wyjaśnij najbardziej charakterystyczne cechy postawy typowej dla młodych Polek i Polaków w odniesieniu do polityki i polityków, wyróżniające ich wśród pozostałych grup społecznych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1TCEURRM5TNH
Wyjaśnij, dlaczego tak istotne dla państwa są postawy, jakie wobec instytucji publicznych i polityków prezentuje najmłodsze pokolenie obywateli naszego kraju. Na czym polega związany z tą postawą paradoks? Z czego może wynikać taka postawa? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RQw64SKLjtQsg
Przygotuj i przeprowadź w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej na temat dotyczący polityki i zinterpretuj jego wynik. (Uzupełnij).