Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Obejrzyj wykład dr. Łukasza Józefowicza. Wynotuj cechy charakterystyczne poetyki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem erotyków.

R156Laa3PWl9g
(Uzupełnij).
RxDWGkZcZ6FeE
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2

Opisz związki poezji Baczyńskiego z twórczością Juliusza Słowackiego.

R14miQ7Ee37vA
(Uzupełnij).

Słownik

elipsa
elipsa

(gr. élleipsis – brak, nieobecność) pominięcie w zdaniu lub wyrażeniu elementu, który można odtworzyć na podstawie kontekstu; jego brak pozostaje widoczny w strukturze składniowej

synestezja
synestezja

(gr. synaísthēsis – równoczesne postrzeganie – „poznanie poprzez zmysły”) – stan lub zdolność współodczuwania zmysłowego, w którym doświadczenia jednego zmysłu (np. wzroku) wywołują również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów, na przykład odbieranie niskich dźwięków wywołuje wrażenie miękkości, barwa niebieska odczuwana jest jako chłodna, obraz litery lub cyfry budzi skojarzenia kolorystyczne itp.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida