Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Krzysztof Kamil Baczyński Biała magia

Stojąc przed lustrem ciszy
Barbara z rękami u włosów
nalewa w szklane ciało
srebrne kropelki głosu.

I wtedy jak dzban - światłem
zapełnia się i szkląca
przejmuje w siebie gwiazdy
i biały pył miesiąca.

Przez ciała drżący pryzmat
w muzyce białych iskier
łasice się prześlizną
jak snu puszyste listki.

Oszronią się w nim niedźwiedzie,
jasne od gwiazd polarnych,
i myszy się strumień przewiedzie
płynąc lawiną gwarną.

Aż napełniona mlecznie,
w sen się powoli zapadnie,
a czas melodyjnie osiądzie
kaskadą blasku na dnie.

Więc ma Barbara srebrne 
ciało. W nim pręży się miękko
biała łasica milczenia
pod niewidzialną ręką.

4. I. 42 r., 3 w nocy

3 Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia, [w:] tegoż, Utwory zebrane, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1961, s. 176–177.
Krzysztof Kamil Baczyński ***Niebo złote ci otworzę

Niebo złote ci otworzę,
w którym ciszy biała nić
jak ogromny dźwięków orzech,
który pęknie, aby żyć
zielonymi listeczkami,
śpiewem jezior, zmierzchu graniem,
aż ukaże jądro mleczne
ptasi świt.

Ziemię twardą ci przemienię
w mleczów miękkich płynny lot,
wyprowadzę z rzeczy cienie,
które prężą się jak kot,
futrem iskrząc zwiną wszystko
w barwy burz, w serduszka listków,
w deszczów siwy splot.

I powietrza drżące strugi
jak z anielskiej strzechy dym
zmienię ci w aleje długie,
w brzóz przejrzystych śpiewny płyn,
aż zagrają jak wiolonczel
żal – różowe światła pnącze,
pszczelich skrzydeł hymn.

Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne – obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.

15 VI 43 r.

4 Źródło: Krzysztof Kamil Baczyński, ***Niebo złote ci otworzę, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Kraków 1989, s. 205–206.
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Wypisz 5 frazeologizmów związanych z miłością.

Rt9QvC2FYR7Td
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

W kontekście wierszy zinterpretuj daty pojawiające się pod wierszami ***Niebo złote ci otworzęBiała magia. Napisz, jak wpływają na interpretację utworów.

R1U0n3aOtrfRs
(Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 3

W wierszu ***Niebo złote ci otworzę podmiot liryczny składa ukochanej kilka obietnic. Wypisz je i sparafrazuj.

R1MjJrDJiK5IX
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
211
Ćwiczenie 4

Wypisz z wierszy po dwa fragmenty odnoszące się do podanych zmysłów, by wskazać na sensualność cechującą utwory. Uzupełnij nimi mapę myśli.

R1RezT3i9GAiD
211
Ćwiczenie 5

Nazwij środki stylistyczne wykorzystane w podanych fragmentach i określ ich funkcję w tekście. Liczba w nawiasie oznacza liczbę środków, które należy nazwać. Pomiń epitety.

RTL9SMTliBK7y
Cytat. Nazwy środków stylistycznych. Funkcja. Stojąc przed lustrem ciszy Biała magia. (Uzupełnij). (Uzupełnij).
Rd8JYcULVtkVA2
Ćwiczenie 6
Wskaż te środki wyrazu artystycznego, które stanowią dominantę stylistyczną wierszy. Możliwe odpowiedzi: 1. metafory, 2. synestezje, 3. aliteracje, 4. tautologie, 5. onomatopeje
Rwb4wEqc1u6AY31
Ćwiczenie 7
Łączenie par. . Poeta przedstawia miłość jako siłę niemal magiczną, piękną i czystą. W utworze ***Niebo złote ci otworzę akcent jest położony na cielesność i zmysłowość. Natomiast w Białej magii akcentowana jest siła miłości mogącej przezwyciężyć okropieństwa wojny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Środki stylistyczne, które stanowią dominantę stylistyczną wierszy to metafory i synestezje.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Biała magia ma dwojakie znaczenie. W potocznym rozumieniu biała magia to ta, która jest wykorzystywana do dobrych celów. Miłość, która jest tak intensywna, posiada siłę magiczną. Barbara swą miłością działa na podmiot liryczny tak, jakby rzuciła na niego urok.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pierwsze trzy strofy ukazują katastroficzną wizję podmiotu lirycznego. W ostatniej strofie następuje zmiana - obserwujemy arkadyjską przestrzeń i nastrój.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 8

Wskaż podobieństwa i różnice między utworami Biała magia oraz ***Niebo złote ci otworzę.

RPBHRlJgPQyOo
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Praca domowa

Wybierz inny dowolny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i w 8–10 zdaniach wyjaśnij, w jaki sposób współistnieją w nim żywioły miłości i śmierci.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida