Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wywiadem i zastanów się, czy i dlaczego uczestniczysz w wydarzeniach kulturalnych.

R8MRvv1kut4st
Film nawiązujący do treści materiału Jakie znaczenie dla mobilizacji społeczeństwa ma udział w imprezach kulturalnych?
Ćwiczenie 1
R13dY9evd3gjy
Wyjaśnij, dlaczego władzy miałoby zależeć na sterowaniu kulturą. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R19EyMJC2cnvw
W dostępnych źródłach poszukaj informacji na temat przykładów (innych niż wspomniane w filmie) sztuki, która przeciwstawia się władzy. Na temat wybranego przykładu przygotuj krótką notatkę. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida