Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią dr. Krzysztofa Kowaluka na temat różnych doświadczeń okresu PRL w polskim społeczeństwie. Następnie wykonaj ćwiczenia.

Rf51uXH3L90ye
Nagranie filmowe dotyczące doświadczenia PRL.
Ćwiczenie 1
R1WbP1WVqmKrA
Podaj dwa czynniki, które kształtują ocenę okresu Polski Ludowej. Odpowiedz, jak zmieniają się one w czasie? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RLLOh7AdUBjn6
Scharakteryzuj trzy grupy, jakie we współczesnym polskim społeczeństwie wyróżnić można ze względu na charakter doświadczeń tych osób w czasach komunizmu. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RguY0dZLIhlQO
Wyjaśnij, w jaki sposób kwestia rozliczenia okresu komunizmu wpływa na bieżącą politykę w naszym kraju. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R17c3Yqigg8l9
Podaj czynniki, które utrudniały rozliczenie z okresem PRL bezpośrednio po 1989 r. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
R1KHbdFKHkbgd
Scharakteryzuj dwa najważniejsze stanowiska dotyczące rozliczenia okresu PRL, uwzględniając ich główne wady i zalety. (Uzupełnij).