Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, w którym dr Krzysztof Kowaluk przedstawia, jak wygląda wspólna polityka zagraniczan Unii Europejskiej. Następnie wykonaj ćwiczenie.

RZCfZqRTr9jcy
Film nawiązujący do treści materiału: Czy istnieje wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej?
Ćwiczenie 1
R101Hw0iNIVUu
Wyszukaj informacje na temat decyzji, jakie Rada do Spraw Zagranicznych UE podejmowała w ostatnim roku. (Uzupełnij).