Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Mowa życia w dramatach naturalistycznych

R6VUY81Lf6CUg
Film z materiałem poświęconym tematowi „Mowa życia” w dramatach naturalistycznych.
1
Polecenie 1

Na podstawie filmu wynotuj sposoby, za pomocą których autorzy naturalistyczni przybliżali treść swoich dramatów do codziennego życia.

R1POlUy2yEU3c
(Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Odpowiedz na pytanie, w jakim stopniu przedstawione w filmie tendencje zbliżania treści dramatu do codziennego życia są obecne w Moralności pani Dulskiej. Podaj przykłady.

R1VQ1T6Tf6NMI
(Uzupełnij).