Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i wykonaj ćwiczenia.

RT6prR9tXAEB7
Film nawiązujący do treści materiału Pluralizm kulturowy, wielokulturowość - to samo?
1
Ćwiczenie 1
R1GcfbhvIM14P
Wyjaśnij, czym jest ideologia multikulturalizmu. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
Rf5lZS9iqs3vY
Wskaż przykład napięcia, jakie wielokulturowość może wywoływać w liberalnej demokracji. (Uzupełnij).