Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z wypowiedzią prof. Andrzeja Antoszewskiego na temat reżimów politycznych. Następnie wykonaj ćwiczenia.

Rq9r616xMh92G
Film pod tytułem Typy reżimów politycznych.
Ćwiczenie 1
R1Vfi2h7mkF0F
1. Na podstawie wypowiedzi prof. A. Antoszewskiego wypisz najważniejsze wyznaczniki państwa demokratycznego. (Uzupełnij). 2. Podaj oraz krótko scharakteryzuj różnice między reżimem demokratycznym i autorytarnym. (Uzupełnij). 3. Przedstaw, czym różni się totalitaryzm od innych autokracji. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RxwtZnAvfOTZY
Sprawdź w dostępnych źródłach wyznaczniki, jakimi Freedom House charakteryzuje poziom demokracji. Wskaż na ich podstawie miejsce Rosji i Białorusi na osi demokracja – autorytaryzm. Porównaj z danymi Freedom House. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RacYwSI0lG6ia
Sprawdź w dostępnych źródłach, na którym miejscu „The Economist” sytuuje Polskę w roku bieżącym i czy sytuacja naszego kraju zmieniła się w ostatnich latach. Zastanów się, dlaczego tak się stało i przedyskutuj to z innymi uczniami. (Uzupełnij).