Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
1
Konrad Wojciechowski O idealnej demokracji

Poliarchia [wg R.A. Dahla] nie ma jednak na celu zagwarantowania realizacji woli większości – nie sposób zaspokoić wszystkich interesów każdej jednostki. Zamierza natomiast zapobiegać przejmowaniu władzy przez wąskie grupy. Optuje za stworzeniem inkluzyjnego społeczeństwa obywatelskiego, które ma być ufundowane w oparciu o istnienie i przestrzeganie demokratycznych zasad, tj.: wolne wybory, wolność stowarzyszania się, swoboda w wyrażaniu własnych poglądów politycznych. Poliarchia stwarza przede wszystkim poczucie dostępności. Obywatele nie są wyalienowani z przestrzeni publicznej. Mogą zakładać partie polityczne, ubiegać się o zajmowanie urzędów oraz korzystać z dobrodziejstw wiedzy i nauki, zwolnionych od propagandowego balastu totalitarnej nowomowy. Równy dostęp do alternatywnych źródeł informacji daje obywatelom szansę partycypacji w życiu społeczno‑politycznym.

konrad Źródło: Konrad Wojciechowski, O idealnej demokracji, 4.05.2009 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
R14khoKIal0b2
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

R1NYGtFhK0PLn
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RsMmfRsG53deU
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Ilustracja przedstawia model poliarchii R.A. Dahla. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Autor ilustracji uważa, że w reżimie demokratycznym decyzje mogą być podejmowane zgodnie z populistycznymi oczekiwaniami obywateli. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na ilustracji przedstawiono charakterystyczną dla reżimu demokratycznego zasadę wolności wyboru.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ilustracja wskazuje na wykluczający charakter reżimu demokratycznego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
2
Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie. 
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie. 
1
Konstytucja Federacji Rosyjskiej

Artykuł 111

1. Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej za zgodą Dumy Państwowej.

2. Wniosek w sprawie kandydata na Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej przedkładany jest nie później niż w ciągu dwóch tygodni od chwili objęcia urzędu przez nowo wybranego Prezydenta Federacji Rosyjskiej lub od chwili dymisji Rządu Federacji Rosyjskiej albo w ciągu tygodnia od dnia odrzucenia kandydatury przez Dumę Państwową.

3. Duma Państwowa rozpatruje przedstawioną przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydaturę na Przewodniczącego Rady Ministrów w ciągu tygodnia od dnia przedłożenia wniosku w sprawie kandydatury.

4. Po trzykrotnym odrzuceniu przez Dumę Państwową przedstawionych kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej Prezydent Federacji Rosyjskiej powołuje Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej, rozwiązuje Dumę Państwową i zarządza nowe wybory. (…)

Artykuł 117

1. Rząd Federacji Rosyjskiej może podać się do dymisji, którą przyjmuje lub której nie przyjmuje Prezydent Federacji Rosyjskiej.

2. Prezydent Federacji Rosyjskiej może zdymisjonować Rząd Federacji Rosyjskiej.

3. Duma Państwowa może wyrazić Rządowi Federacji Rosyjskiej wotum nieufności. Uchwała o wyrażeniu wotum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej podejmowana jest większością głosów ogólnej liczby deputowanych do Dumy Państwowej. Po wyrażeniu przez Dumę Państwową wotum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej Prezydent Federacji Rosyjskiej ma prawo zdymisjonować Rząd Federacji Rosyjskiej lub nie zgodzić się z decyzją Dumy Państwowej. W przypadku gdy Duma Państwowa w ciągu trzech miesięcy powtórnie wyrazi wotum nieufności Rządowi Federacji Rosyjskiej, Prezydent Federacji Rosyjskiej dymisjonuje Rząd Federacji Rosyjskiej albo rozwiązuje Dumę Państwową.

rosja Źródło: Konstytucja Federacji Rosyjskiej, tłum. Andrzej Kubik, dostępny w internecie: gdansk.mid.ru [dostęp 18.05.2020 r.].
ROqmKdlAfAZhq
Zaznacz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. W Rosji został wprowadzony system prezydencki., 2. Prezydent może powołać rząd bez zgody Dumy, jeśli ta w trzecim kroku nie przyjmie proponowanego przez prezydenta kandydata., 3. Rząd rosyjski jest politycznie odpowiedzialny przed prezydentem i parlamentem., 4. Uprawnienia prezydenta wskazują na hybrydowy charakter reżimu politycznego w Rosji.
2
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
1
Aleksandra Soboń-Smyk Raport Freedom House: nowe metody działania reżimów niedemokratycznych

W dzisiejszym świecie autorytarne władze zdają sobie sprawę, że niemożliwa jest całkowita kontrola informacji i ekonomii. Nie jest ona jednak wcale im potrzebna. Dziś reżimy stosują bardziej subtelne środki przymusu. Dyskurs publiczny jest sterowany, a nie całkowicie ograniczany, obywatele cieszą się niektórymi swobodami, jak możliwość podróży czy dostęp do dóbr konsumenckich, nie ma gospodarki centralnie sterowanej, choć większość dużych przedsiębiorstw jest pod kontrolą państwa. W czasach zimnej wojny natura reżimów niedemokratycznych była bardziej oczywista, dziś, gdy te reżimy są członkami organizacji międzynarodowych i ważnymi graczami globalnej ekonomii, stosunek do nich stanowi dla państw demokratycznych większe wyzwanie. W XXI wieku niemożliwa jest całkowita izolacja, a reżimom ze względu na interesy ekonomiczne zależy na związkach ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, choć chcą je ustalać na swoich warunkach. Siła krajów demokratycznych leży w tym, że ich systemy są otwarte i oparte na wartościach. System międzynarodowy oparty na przestrzeganiu praw człowieka i rządach prawa jest o wiele bardziej pożądany niż to, co reprezentują reżimy autorytarne. Dlatego obrona i aktywne promowanie tych wartości, które odróżniają państwa demokratyczne od reżimów, są niezbędne i leżą w dobrze pojętym interesie naszej części świata.

aleksandra Źródło: Aleksandra Soboń-Smyk, Raport Freedom House: nowe metody działania reżimów niedemokratycznych, 27.11.2009 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
RwM4sHrchnif5
Zaznacz zdania odnoszące się do współczesnych reżimów niedemokratycznych. Możliwe odpowiedzi: 1. W większym stopniu używają środków przymusu bezpośredniego niż reżimy XX-wieczne., 2. Sterują dyskursem publicznym, dając obywatelom poczucie braku cenzury., 3. Całkowicie kontrolują gospodarkę, wprowadzając zasady centralnego sterowania., 4. Są członkami organizacji międzynarodowych i państwa demokratyczne nie mogą izolować ich na arenie międzynarodowej ze względu na powiązania ekonomiczne.
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
1
Rafał Klepka Autorytaryzm

Pierwszą cechą konstytuującą autorytaryzm jest ograniczony pluralizm, który uwypukla jego odmienność od prawie nieograniczonego pluralizmu liberalnych demokracji i całkowitego braku pluralizmu w reżimach totalitarnych. Skala ograniczenia pluralizmu jest odmienna w różnych przypadkach i podtypach reżimów autorytarnych. Drugim elementem definiującym autorytarne reżimy jest obecność mentalności, a nie silnej ideologii. Zdaniem Linza w przeciwieństwie do bardziej sztywnej, systematycznej, racjonalnie rozwiniętej, utopijnej i wszechstronnej natury ideologii mentalność jest mniej systematycznym i bardziej amorficznym sposobem myślenia i odczuwania, bardziej emocjonalnym niż racjonalnym. Chociaż rozróżnienie to nie jest jednoznaczne, wskazać można, że w autorytaryzmach w centrum uwagi stawia się mniej lub bardziej niejednoznacznie rozwinięte wartości, takie jak ojczyzna, naród, porządek, hierarchia, tradycja, rasa, pochodzenie etniczne. Kluczową ich cechą polityczną jest to, że właśnie dlatego, że są one niejednoznaczne i nierozwinięte intelektualnie, tworzenie wokół nich szerszych koalicji politycznych w celu budowania podstaw reżimu jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku precyzyjnych, rozwiniętych ideologii. Trzeci element konstytuujący autorytaryzm, brak szerokiej mobilizacji politycznej, stanowi o kolejnej jego zasadniczej różnicy w stosunku do reżimów totalitarnych. Cecha ta jest ściśle związana z poprzednią, gdyż pod nieobecność ideologii trudno realizować skuteczną politykę mobilizacji i przyciągać zaangażowanych wyznawców, którzy chcieliby usilnie popierać reżim.

klepka Źródło: Rafał Klepka, Autorytaryzm, dostępny w internecie: researchgate.com [dostęp 25.03.2020 r.].
ReeguYXQjjZoH
Uzasadnij, że w totalitaryzmie mobilizacja obywateli ma większe znaczenie dla stabilności systemu niż w autorytaryzmie. (Uzupełnij).

Materiały źródłowe do zadania 6.

RicS4z5fXpE9J1
Mapa świata, Wskaźnik stanu globalnej wolności w 2019 r.. na której zaznaczone są: kraje pozbawione wolności; Elementy: Afganistan (wartość: 27), Algieria (wartość: 34), Angola (wartość: 32), Azerbejdżan (wartość: 10), Bahrajn (wartość: 11), Białoruś (wartość: 19), Brunei (wartość: 28), Burundi (wartość: 13), Kambodża (wartość: 25), Kamerun (wartość: 18), Republika Środkowoafrykańska (wartość: 10), Czad (wartość: 17), Chiny (wartość: 10), Kongo (wartość: 20), Demokratyczna Republika Konga (wartość: 18), Kuba (wartość: 14), Dżibuti (wartość: 24), Egipt (wartość: 21), Gwinea Równikowa (wartość: 6), Erytrea (wartość: 2), Estwani (wartość: 19), Etiopia (wartość: 24), Okręg Gazy (wartość: 11), Gabon (wartość: 22), Iran (wartość: 17), Irak (wartość: 31), Kazachstan (wartość: 23), Laos (wartość: 14), Libia (wartość: 9), Mauretania (wartość: 34), Nikaragua (wartość: 31), Korea Północna (wartość: 3), Oman (wartość: 23), Katar (wartość: 25), Rosja (wartość: 20), Rwanda (wartość: 22), Arabia Saudyjska (wartość: 7), Sudan (wartość: 12), Syria (wartość: 0), Tadżykistan (wartość: 9), Tajlandia (wartość: 32), Turcja (wartość: 32), Turkmenistan (wartość: 2), Uganda (wartość: 34), Zjednoczone Emiraty Arabskie (wartość: 17), Uzbekistan (wartość: 10), Wenezuela (wartość: 16), Wietnam (wartość: 20), Jemen (wartość: 11), Sahara Zachodnia (wartość: 4), Somalia (wartość: 7), Południowy Sudan (wartość: 2), Eswatini (wartość: 19)kraje częściowo wolne; Elementy: Abchazja (wartość: 40), Albania (wartość: 67), Armenia (wartość: 53), Bangladesz (wartość: 39), Bhutan (wartość: 59), Boliwia (wartość: 63), Bośnia i Hercegowina (wartość: 53), Burkina Faso (wartość: 56), Kolumbia (wartość: 66), Komory (wartość: 44), Wybrzeże Kości Słoniowej (wartość: 51), Dominikana (wartość: 67), Ekwador (wartość: 65), Fidżi (wartość: 60), Gambia (wartość: 46), Gruzja (wartość: 61), Gwatemala (wartość: 52), Gwinea (wartość: 40), Gwinea Bissau (wartość: 46), Hong Kong (wartość: 55), Haiti (wartość: 38), Honduras (wartość: 45), Węgry (wartość: 70), Indonezja (wartość: 61), Jordania (wartość: 37), Kenia (wartość: 48), Kuwejt (wartość: 36), Kirgistan (wartość: 39), Liban (wartość: 44), Lesotho (wartość: 63), Liberia (wartość: 60), Macedonia Północna (wartość: 63), Madagaskar (wartość: 61), Malawi (wartość: 62), Malezja (wartość: 52), Malediwy (wartość: 40), Mali (wartość: 41), Meksyk (wartość: 62), Mołdawia (wartość: 60), Czarnogóra (wartość: 62), Maroko (wartość: 37), Mozambik (wartość: 45), Mjanmar (wartość: 30), Nepal (wartość: 56), Niger (wartość: 48), Nigeria (wartość: 50), Pakistan (wartość: 38), Papua-Nowa Gwinea (wartość: 62), Paragwaj (wartość: 65), Filipiny (wartość: 59), Serbia (wartość: 66), Sierra Leone (wartość: 65), Singapur (wartość: 50), Sri Lanka (wartość: 56), Tanzania (wartość: 40), Togo (wartość: 44), Ukraina (wartość: 62), Zambia (wartość: 54), Zimbabwe (wartość: 29), Kosowo (wartość: 56)kraje wolne; Elementy: Andora (wartość: 94), Antigua i Barbuda (wartość: 85), Argentyna (wartość: 85), Australia (wartość: 97), Austria (wartość: 93), Bahamy (wartość: 91), Barbados (wartość: 95), Belgia (wartość: 96), Belize (wartość: 86), Benin (wartość: 79), Botswana (wartość: 72), Brazylia (wartość: 75), Bułgaria (wartość: 80), Kanada (wartość: 98), Republika Zielonego Przylądka (wartość: 92), Chile (wartość: 90), Kostaryka (wartość: 91), Chorwacja (wartość: 85), Cypr (wartość: 94), Czechy (wartość: 91), Dania (wartość: 97), Dominika (wartość: 93), Salwador (wartość: 66), Estonia (wartość: 94), Finlandia (wartość: 100), Francja (wartość: 90), Niemcy (wartość: 94), Ghana (wartość: 82), Grecja (wartość: 88), Gujana (wartość: 74), Islandia (wartość: 94), Indie (wartość: 71), Irlandia (wartość: 97), Izrael (wartość: 76), Włochy (wartość: 89), Jamajka (wartość: 78), Japonia (wartość: 96), Kiribati (wartość: 93), Łotwa (wartość: 89), Litwa (wartość: 91), Luksemburg (wartość: 98), Wyspy Marshalla (wartość: 93), Malta (wartość: 90), Wyspy Salomona (wartość: 79), Mikronezja (wartość: 92), Monako (wartość: 83), Mauritius (wartość: 89), Mongolia (wartość: 84), Nauru (wartość: 77), Namibia (wartość: 77), Niderlandy (wartość: 99), Nowa Zelandia (wartość: 97), Palau (wartość: 92), Norwegia (wartość: 100), Panama (wartość: 84), Peru (wartość: 72), Polska (wartość: 84), Portugalia (wartość: 96), San Marino (wartość: 95), Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (wartość: 84), Samoa (wartość: 81), Rumunia (wartość: 83), Seszele (wartość: 72), Senegal (wartość: 71), Słowacja (wartość: 88), Słowenia (wartość: 94), Republika Południowej Afryki (wartość: 79), Korea Południowa (wartość: 83), Hiszpania (wartość: 92), Saint Kitts i Nevis (wartość: 89), Surinam (wartość: 75), Saint Lucia (wartość: 92), Saint Vincent i Grenadyny (wartość: 91), Szwecja (wartość: 100), Szwajcaria (wartość: 96), Tajwan (wartość: 93), Tonga (wartość: 79), Timor Wschodni (wartość: 71), Trynidad i Tobago (wartość: 82), Tunezja (wartość: 70), Tuvalu (wartość: 93), Vanuatu (wartość: 82), Wielka Brytania (wartość: 94), Stany Zjednoczone Ameryki (wartość: 86), Urugwaj (wartość: 98), Belize (wartość: 86), Kostaryka (wartość: 91), Grenlandia (terytorium należące do Danii) (wartość: 97), Svalbard i Jan Mayen (terytorium należące do Norwegii) (wartość: 100), Bahamy (wartość: 91), Liechtenstein (wartość: 90)brak danych; Elementy: Portoryko brak danych (wartość: 0), Gujana Francuska brak danych (wartość: 0), Falklandy brak danych (wartość: 0), Georgia Południowa i Sandwich Południowy brak danych (wartość: 0), Reunion brak danych (wartość: 0), Nowa Kaledonia brak danych (wartość: 0)
Oprac. na podst.: Freedom House, Global Freedom Status, 2020, freedomhouse.org.
Źródło: Englishsquare</span.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R14WvIsvAVygm1
Mapa świata, Wskaźnik wolności internetu w 2019 r.. na której zaznaczone są: wolność internetu ograniczona; Elementy: Azerbejdżan 39, Bahrajn 29, Białoruś 35, Burundi 14, Chiny 10, Kuba 22, Dżibuti 26, Egipt 26, Etiopia 28, Iran 15, Irak 32, Kazachstan 32, Kuwejt 36, Mjanmar 36, Pakistan 26, Katar 25, Rosja 31, Arabia Saudyjska 25, Sudan 25, Syria 17, Tajlandia 35, Turcja 37, Zjednoczone Emiraty Arabskie 28, Uzbekistan 26, Wenezuela 30, Wietnam 24internet częściowo wolny; Elementy: Angola 64, Bangladesz 44, Brazylia 64, Burkina Faso 60, Kambodża 43, Kolumbia 67, Komory 50, Ekwador 61, Fidżi 61, Gambia 48, Indie 55, Indonezja 51, Jordania 47, Kenia 68, Kirgistan 61, Liban 52, Lesotho 63, Libia 49, Malawi 57, Malezja 57, Meksyk 60, Maroko 54, Nigeria 64, Filipiny 66, Rwanda 41, Singapur 56, Korea Południowa 64, Sri Lanka 49, Tunezja 64, Uganda 56, Ukraina 56, Zambia 58, Zimbabwe 42internet wolny; Elementy: Argentyna 72, Armenia 76, Australia 77, Austria 93, Kanada 87, Republika Zielonego Przylądka 90, Cypr 94, Estonia 94, Francja 76, Gruzja 75, Niemcy 80, Węgry 72, Islandia 95, Włochy 75, Japonia 73, Luksemburg 98, Malta 91, Mauritius 89, Republika Południowej Afryki 72, Wielka Brytania 77, Stany Zjednoczone Ameryki 77brak danych; Elementy: Afganistan brak danych, Albania brak danych, Algieria brak danych, Belgia brak danych, Benin brak danych, Bhutan brak danych, Boliwia brak danych, Bośnia i Hercegowina brak danych, Botswana brak danych, Bułgaria brak danych, Kamerun brak danych, Republika Środkowoafrykańska brak danych, Czad brak danych, Chile brak danych, Kongo brak danych, Demokratyczna Republika Konga brak danych, Kostaryka brak danych, Wybrzeże Kości Słoniowej brak danych, Chorwacja brak danych, Czechy brak danych, Dania brak danych, Dominikana brak danych, Salwador brak danych, Gwinea Równikowa brak danych, Erytrea brak danych, Finlandia brak danych, Gabon brak danych, Ghana brak danych, Grecja brak danych, Gwatemala brak danych, Gwinea brak danych, Belize brak danych, Gwinea Bissau brak danych, Gujana brak danych, Haiti brak danych, Honduras brak danych, Irlandia brak danych, Izrael brak danych, Jamajka brak danych, Bahamy brak danych, Laos brak danych, Łotwa brak danych, Liberia brak danych, Litwa brak danych, Macedonia Północna brak danych, Madagaskar brak danych, Mali brak danych, Mauretania brak danych, Mołdawia brak danych, Mongolia brak danych, Czarnogóra brak danych, Mozambik brak danych, Namibia brak danych, Nepal brak danych, Niderlandy brak danych, Nowa Zelandia brak danych, Nikaragua brak danych, Niger brak danych, Korea Północna brak danych, Norwegia brak danych, Oman brak danych, Panama brak danych, Papua-Nowa Gwinea brak danych, Paragwaj brak danych, Portoryko brak danych, Peru brak danych, Polska brak danych, Portugalia brak danych, Rumunia brak danych, Senegal brak danych, Serbia brak danych, Sierra Leone brak danych, Słowacja brak danych, Słowenia brak danych, Hiszpania brak danych, Surinam brak danych, Szwecja brak danych, Szwajcaria brak danych, Tajwan brak danych, Tadżykistan brak danych, Tanzania brak danych, Togo brak danych, Turkmenistan brak danych, Urugwaj brak danych, Jemen brak danych, Grenlandia brak danych, Kostaryka brak danych, Gujana Francuska brak danych, Falklandy brak danych, Georgia Południowa i Sandwich Południowy brak danych, Reunion brak danych, Estwani brak danych, Sudan Południowy brak danych, Somalia brak danych, Svalbard i Jan Mayen (Terytorium należące do Norwegii) brak danych, Sahara Zachodnia brak danych, Timor Wschodni brak danych, Wyspy Salomona brak danych, Vanuatu brak danych, Nowa Kaledonia brak danych]
Oprac. na podst.: Freedom House, Internet Freedom Status, 2020, freedomhouse.org [online: 28.05.2020 r.].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 6
RK6QfIHUZjXZE
Oceń znaczenie wolnego internetu dla ogólnego poziomu wolności obywatelskich. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z przepisami konstytucji jednego z państw i wykonaj polecenia.

1
(…)

Art. 9

Prezydent (…) przewodniczy Radzie Ministrów. (…)

Art. 21

Premier kieruje działalnością Rządu. (…)

Art. 24

  1. Parlament uchwala ustawy. Kontroluje działalność Rządu. Ocenia jego politykę.

  2. Parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

  3. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego (…) są wybierani w wyborach bezpośrednich.

  4. Senat (…) wybierany jest w wyborach pośrednich. (…)

Art. 39

  1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje zarówno Premierowi, jak i członkom Parlamentu.

  2. Rządowe projekty ustaw są rozpatrywane przez Radę Ministrów (…) i wnoszone do prezydium jednej z izb. (…)

Art. 45

  1. Każdy rządowy lub parlamentarny projekt ustawy jest rozpatrywany kolejno przez obie izby Parlamentu w celu przyjęcia tekstu w tym samym brzmieniu. (…)

kons Źródło: (…), dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 25.03.2020 r.].
RstloPpIwAQwf
Zaznacz nazwę państwa, z którego ustawy zasadniczej pochodzą przytoczone przepisy prawne. Możliwe odpowiedzi: 1. Republika Włoska, 2. Federacja Rosyjska, 3. Republika Francuska, 4. Stany Zjednoczone Ameryki
R1XquhKFo9Ksk
wybory parlamentarne (Uzupełnij) skład Rady Ministrów (Uzupełnij) realizacja funkcji kontrolnej przez parlament (Uzupełnij) realizacja funkcji ustawodawczej przez parlament (Uzupełnij) przebieg prac legislacyjnych w parlamencie (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.
1
Waldemar Paruch Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego

Podstawową instytucją władzy państwowej w autorytaryzmie był suweren, rozstrzygający podstawowe kwestie polityczne. Biorąc pod uwagę aspekt formalny, możemy wyróżnić trzy sytuacje. W pierwszym wariancie w roli suwerena występowała jednostka sprawująca najwyższy urząd w państwie: króla, regenta, prezydenta, szefa państwa lub stojąca na czele rządu w charakterze premiera (kanclerza). Objęcie jednego z wymienionych urzędów następowało w następstwie zamachu stanu, otwierającego drogę do przeprowadzenia zmian ustrojowych. Drugi wariant polegał na wykonywaniu uprawnień suwerena przez polityka, który oddziaływał na organy państwa, nie będąc piastunem najwyższego urzędu w ramach przyjętych rozwiązań ustrojowych. Natomiast trzecie rozwiązanie było zdecydowanie odmienne – suwerenną władzę w państwie przejmowała grupa osób tworzących specjalną radę, funkcjonującą w sposób jawny lub tajny.

waldemar Źródło: Waldemar Paruch, Autorytaryzm w Europie XX wieku. Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego, Lublin 2009, s. 130–131.
RHsw5fvF6UEFw
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Autor tekstu wskazuje na znaczenie jednoosobowego suwerena w państwie autorytarnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem autora tekstu autorytaryzm kształtował się po przewrocie lub zamachu stanu, kiedy jednostka o dużym autorytecie przejmowała władzę. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym z wariantów władzy autorytarnej są rządy jednostki, która nie pełni oficjalnie funkcji decyzyjnych, ale jest „szarą eminencją”, kierującą oficjalnym rządem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Suwerenem w państwie autorytarnym są obywatele, którzy składają władzę w ręce wybitnej jednostki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.