Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z galerią zdjęć i wyjaśnij, na czym polegały kontrasty w społeczeństwie warszawskim za czasów Bolesława Prusa oraz w jaki sposób reagował na to pisarz.

Zapoznaj się z opisem galerii zdjęć i wyjaśnij, na czym polegały kontrasty w Warszawie czasów Bolesława Prusa oraz w jaki sposób reagował na to pisarz.

R1CyGwoT3XVoz
(Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Na podstawie informacji zawartych w galerii zdjęć podaj i krótko scharakteryzuj trzy aspekty Warszawy, które ukazuje Bolesław Prus w swoich felietonach, a następnie zdecyduj, jaki stosunek do miasta ma autor.

R1CyGwoT3XVoz
(Uzupełnij).

Słownik do galerii

determinizm
determinizm

(łac. determinare – ograniczyć, określić) – pogląd zakładający, że egzystencja i działania człowieka są niezależne od wolnej woli, lecz uwarunkowane przez czynniki biologiczne, środowiskowe i historyczne

felieton
felieton

(fr. feuille - liść, feuilleton - kartka złożona na czworo) – gatunek publicystyczny (prasowy, radiowy, telewizyjny), odznaczający się swobodą kompozycyjną językową, porusza i komentuje aktualne problemy społeczne, polityczne, obyczajowe czy kulturalne. Stylistycznie felieton korzysta z mowy potocznej, jak również ze środków typowo literackich - satyry, humoru, peryfraz, metafor, kontrastów, ironii. Punktem wyjścia felietonu są zawsze prawdziwe wydarzenia, które ulegają przetworzeniu, dopuszczalne są elementy fikcji literackiej

organicyzm
organicyzm

(łac. organicus – organiczny) – kierunek w socjologii, zgodnie z którym społeczeństwo będące częścią przyrody i czymś więcej niż sumą przypadkowo zgromadzonych jednostek, spełnia te same funkcje, jakie spełniają organizmy biologiczne wyższego rzędu, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak jak części tych organizmów

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida