Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się informacjami zamieszczonymi w galerii interaktywnej. Na jej podstawie stwórz mapę myśli przedstawiającą najważniejsze wyznaczniki filozofii głoszonej przez poszczególnych oświeceniowych myślicieli. Następnie sformułuj notatkę, w której wyjaśnisz, jaką rolę w myśli oświeceniowej pełnił rozum.

RpMac7OVu88lZ
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Myśliciele
  • Elementy należące do kategorii Myśliciele
  • Nazwa kategorii: Kartezjusz
  • Nazwa kategorii: Locke
  • Nazwa kategorii: Wolter
  • Nazwa kategorii: Kant
  • Koniec elementów należących do kategorii Myśliciele
RNSOyQjXjgO9v
(Uzupełnij).

Zapoznaj się informacjami zamieszczonymi w galerii interaktywnej. Na jej podstawie stwórz wypunktowaną listę przedstawiającą najważniejsze wyznaczniki filozofii głoszonej przez poszczególnych oświeceniowych myślicieli. Następnie sformułuj notatkę, w której wyjaśnisz, jaką rolę w myśli oświeceniowej pełnił rozum.

R1JZHEZwpCOoK
Najważniejsze wyznaczniki filozofii głoszonej przez Kartezjusza, Locke'a, Woltera i Kanta: (Uzupełnij). Notatka o roli rozumu w myśli oświeceniowej: (Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Jeszcze raz przeczytaj przytoczone w galerii definicje deizmuateizmu. Następnie sprawdź, jak te postawy opisywane są w innych źródłach. Możesz skorzystać ze słowników tradycyjnych lub online. Na koniec stwórz własną definicję obu pojęć.

Jeszcze raz zapoznaj się z przytoczonymi w galerii definicjami deizmuateizmu. Następnie sprawdź, jak te postawy opisywane są w innych źródłach. Możesz skorzystać ze słowników tradycyjnych lub online. Na koniec stwórz własną definicję obu pojęć.

RDYvkus6WtdBa
deizm (Uzupełnij). ateizm (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida