Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w galerii interaktywnej i na ich podstawie zanotuj w punktach historię rozwoju ballady.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w galerii interaktywnej i na ich podstawie zanotuj w punktach historię rozwoju ballady.
RmpYkI7IY2ZjX
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Podaj źródła inspiracji dla ballady i określ tematykę charakterystyczną dla tego gatunku.