Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Z podanych informacji wybierz dwie o proweniencji historycznej i dwie, które mają charakter fantastyczny.

RgptlsZeoTG22
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Zastanów się i zapisz, co zyskali autorzy legend o średniowiecznych świętych, wplatając w ich historie elementy fantastyczne. Jakie cechy osobowości czy charakteru zostały dzięki temu zabiegowi podkreślone?

R1YeGhJTTfO8U
(Uzupełnij).

Słownik

asceza
asceza

(gr. askezis – ćwiczenie) – dobrowolne wyrzeczenie się wszelkich przyjemności życiowych (w tym majątku), przysługujących tytułów, aktywności w celu osiągnięcia życia wiecznego. Ideał postępowania w średniowieczu uznawany za niezawodną drogę do Boga, który wszelkie niewygody i troski miał wynagrodzić ascetom w niebie

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida