Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z galerią interaktywną. Na postawie zawartych w niej informacji wyjaśnij, jakie tendencje w literaturze i kulturze pierwszej połowy XIX wieku określano jako „werteryzm”.

Zapoznaj się z opisem galerii interaktywnej. Na postawie zawartych w niej informacji wyjaśnij, jakie tendencje w literaturze i kulturze pierwszej połowy XIX wieku określano jako „werteryzm”.

RoHxwkQ4vmw6c
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Podaj czynniki, które świadczą o popularności powieści Johanna Wolfganga Goethego w epoce romantyzmu.

R1IjZDTDrCzbT
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj problematykę powieści Goethego, na którą zwracali uwagę krytycy literaccy w pierwszej połowie XIX wieku.

RCDv97UhycZM2
(Uzupełnij).
1

Słownik do galerii

recepcja
recepcja

(łac. receptio) – przyjmowanie lub przyswajanie kogoś lub czegoś, na przykład utworu literackiego lub twórczości danego pisarza w kolejnych epokach

R1cjJl9rzTBDj
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Pierwszego przekładu Cierpień młodego Wertera na język polski dokonał: Możliwe odpowiedzi: 1. Stefan Witwicki, 2. Józef Ignacy Kraszewski, 3. Roman Zmorski, 4. Kazimierz Brodziński, 5. Józef Ignacy Kraszewski
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego Cierpienia młodego Wertera stały się źródłem przewrotu światopoglądowego.

RiQIO3mWIFaSy
(Uzupełnij).