Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Geometria

W zadaniach rysunki wykonane są na kwadratowej siatce. Bok kratki ma długość 1 cm.
Budując wielokąty ustawiaj ich wierzchołki w punktach kratowych.

Przykład 1
RkZ2vWs62xbSe1
Animacja pokazuje okrąg z zaznaczonym promieniem AD i cięciwą. Zmieniając położenie odpowiednich punktów należy wyznaczyć okrąg o danym promieniu, cięciwie lub średnicy.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
R68IXY367q8ve1
Animacja pokazuje trójkąt i równoległobok. Zmieniamy położenie wierzchołka trójkąta tak, aby figury miały: jednakowe pola, pole równoległoboku dwa razy większe od pola trójkąta, pole równoległoboku cztery razy większe od pola trójkąta, pole równoległoboku 2 razy mniejsze od pola trójkąta. Za każdym razem podajemy długość wysokości trójkąta i równoległoboku.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
Przykład 2
R65Zvf4xFjbie1
Animacja pokazuje różne wielokąty, których wierzchołki leżą w punktach kratowych. Między punktami kratowymi odcinki o długości 1. Dla każdego wielokąta należy obliczyć pole.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
iVwpnHl7pe_d5e296

Pentomino

Pentomino to układanka logiczna. Wykorzystuje się w niej klocki złożone z pięciu jednakowych kwadratów. Okazuje się, że jest 12 takich klocków o różnych kształtach.

Z klocków tych buduje się różne figury. Klocki można obracać i przewracać na drugą stronę.

R1ajjUSCpZz4T1
Animacja przedstawia prostokąt o wymiarach 3 na 5, który należy wypełnić używając trzech z dwunastu wielokątów, złożonych z pięciu jednakowych kwadratów.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
R1BPl5NCooEc71
Animacja przedstawia prostokąt o wymiarach 4 na 5, który należy wypełnić używając czterech z dwunastu wielokątów, złożonych z pięciu jednakowych kwadratów.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
R1ZuELfuYxHy51
Animacja przedstawia kwadrat o wymiarach 5 na 5, który należy wypełnić używając pięciu z dwunastu wielokątów, złożonych z pięciu jednakowych kwadratów.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.
R1ajnt8seu2jH1
Animacja przedstawia 12 różnych wielokątów, złożonych z pięciu jednakowych kwadratów, z których należy ułożyć prostokąt.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY NC 3.0.