Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Na pulpitach najprostszych kalkulatorów zawsze znajdziemy klawisze z cyframi i klawisze ze znakami czterech podstawowych działań. W poniższych zadaniach będziemy korzystać z nieco bardziej skomplikowanego kalkulatora, który ma jeszcze klawisze takie jak M- , M+MC oraz symbol (pierwiastka kwadratowego) i procentu, ale nie ma nawiasów.
Możesz korzystać z kalkulatora, który pojawia się w zakładce, dostępnej przy każdym zadaniu lub z własnego kalkulatora, podobnego do tego na ekranie komputera.

A
Ćwiczenie 1

Wciskaj różne znaki i obserwuj efekty swojej zabawy. Postaraj się zapamiętać,

 1. kiedy na ekranie pojawia się informacja o błędach ERROR.

 2. jak przywrócić wyświetlacz kalkulatora do pustego ekranu, gotowego do pracy.

 3. jak obliczyć kwadrat danej liczby oraz jak wykonać inne działania.

 4. do czego służą klawisze M+, M-MRC.

 5. jak obliczyć kwadrat danej liczby.

 6. jak wpisać liczbę ujemną.

 7. jak obliczyć pewien procent danej liczby.

A
Ćwiczenie 2

Wykonaj następujące operacje na kalkulatorze. Przed wciśnięciem ostatniego klawisza spróbuj przewidzieć, jaki wynik zobaczysz na ekranie. Każdy przykład zaczynaj od wyczyszczenia pamięci, czyli wciśnij klawisz MRC.

 1. 1 3 + 3,5 

 2. 1,3 +/- x 2 

 3. 1 2 x 2 5 %

 4. 5 +/- -2 

 5. 5 M+ 4M- MRC

 6. 2 5 M- MRC 

 7. 81 

 8. 9 +/-  

 9. 3 x 5 +/-

A
Ćwiczenie 3

Wykonaj następujące operacje na kalkulatorze. Przed wciśnięciem ostatniego klawisza spróbuj przewidzieć, jaki wynik zobaczysz na ekranie. Każdy przykład zaczynaj od wyczyszczenia pamięci, czyli wciśnij klawisz MRC.

 1. 5+ 24 

 2. 1 0  2 x 5

 3. 1 0 - 2 x 5 +/- =

 4. 5 x x =

 5. 4 x = x = 

 6. 1 2 + = = = 

 7. 1 2- 2 = = = = 

A
Ćwiczenie 4

Oblicz na kalkulatorze. Sprawdź, czy otrzymasz poprawne wyniki.

 1. 41 + (-57)

 2. 50%40

 3. 24  -40

 4. 676

 5. 585 : 13

 6. (-53)  (-53)

 7. 28 :12 

 8. -100

 9. 567 : 0 

Ważne!

Nie wszystkie wyniki działań, które pojawiają się na ekranie kalkulatora są wynikami dokładnymi. Bardzo często kalkulator nie może wyświetlić dokładnego wyniku. Wtedy pokazuje nam wyniki przybliżone.

A
Ćwiczenie 5

Oblicz na kalkulatorze i oceń dokładność tych obliczeń. Zaznacz D, jeśli kalkulator podał dokładny wynik lub P, gdy podał wynik przybliżony.

Tabela. Dane

Obliczenie

D
P
234 : 16
768 : 9
657  0,00001
876 : 13 
543 : 32 
543 : 125 
2025
45
A
Ćwiczenie 6

Skorzystaj z przycisków M+, M- oraz MRC i oblicz wartości wyrażeń arytmetycznych.

 1. 23 + 45 + 12 + 80  13  44  79  22 

 2. 54  56 + 87  100 + 55  234 + 1 

 3. -243  346  5001 + 501 + 3460 + 222 

 4. -346  243  501 + 5001 +222 + 3460 

imdEvSos79_d5e360
B
Ćwiczenie 7

Oblicz. Możesz skorzystać z przycisków M+ i M- oraz MRC. Nie zapisuj cząstkowych wyników.

 1. 154  (2034 + 900) 

 2. -540  (234 902) 

 3. (345 + 453)  (354 + 435)

 4. -(237 + 723) + (327 + 372) 

 5. (591  195) + (951  519) 

 6. (542  245)  (452  254) 

C
Ćwiczenie 8

Oblicz. Możesz skorzystać z M+M- oraz MRC. Nie zapisuj cząstkowych wyników.

 1. 540  (234  902) 

 2. -540  (234  902)

 3. -540  234 902 

 4. -902  540  234 

 5. -540  (-234  902) 

 6. -902  540  (-234) 

B
Ćwiczenie 9

Oblicz na kalkulatorze nie korzystając z klawisza 7.

 1. 167 + 799 

 2. 77 + 777 

 3. 771  499 

 4. 171  79

 5. 37 + 37 + 37 + 37

 6. 777 + 777 + 777 

 7. 1745 - 77  77

 8. 1000  27  27  27  27 

B
Ćwiczenie 10

Oblicz na kalkulatorze, nie korzystając ze znaków +-.

 1. 89 + 9898 

 2. 89  9898 

 3. 9888 + 1230 

 4. 9888  1230 

B
Ćwiczenie 11

Oblicz na kalkulatorze, nie korzystając z klawisza 9.

 1. 169  177 

 2. 99  919 

 3. 991 : 25 

 4. 279 : 90 

 5. 9,9  9,9  9,9 

 6. 9801 : 99 : 99 

 7. 199 : 99  99 

 8. 919  99 : 99

imdEvSos79_d5e631
B
Ćwiczenie 12

Oblicz na kalkulatorze, nie korzystając z klawiszy x÷.

 1. 8  89,8

 2. 28  98,98

 3. 525 : 25

 4. 540 : 45

C
Ćwiczenie 13

Oblicz na kalkulatorze, nie korzystając z klawisza 4.

 1. 11  (149 + 744)

 2. 684 : (407  293)

 3. (634  441)  (749  164)

 4. (14 + 44)  (149 + 744)

 5. (4001  136) : (219  94)

 6. (3454 + 146) : (448  376)

classicmobile
Ćwiczenie 14

Ktoś wcisnął na kalkulatorze 15+17. Ile razy trzeba wcisnąć znak =, aby uzyskać wynik 440?

REuBLVdOvhlWq
static
B
Ćwiczenie 15

Rozwiąż zadania parami. Jaką prawidłowość można zaobserwować w wynikach każdej pary? Dlaczego zachodzi ta własność?

 1. Ktoś wcisnął 5 9 5  1 7. Ile razy trzeba wcisnąć =, aby uzyskać wynik 0?
  Oblicz nie używając kalkulatora 595 :17.

 2. Ktoś wcisnął 6 6 5  1 9. Ile razy trzeba wcisnąć =, aby uzyskać wynik 0?
  Oblicz nie używając kalkulatora 665:19.

 3. Ktoś wcisnął 1 0 3 5  4 5. Ile razy trzeba wcisnąć klawisz =, aby uzyskać wynik 0?
  Oblicz nie używając kalkulatora 1035:45.

A
Ćwiczenie 16

Wykonaj wszystkie obliczenia albo spróbuj przewidzieć niektóre wyniki na podstawie wcześniejszych obliczeń.

 1. 1 x 1

 2. 11 x 11 

 3. 111 x 111 

 4. 1111 x 1111 

 5. 11111 x 11111 

B
Ćwiczenie 17

Wykonaj wszystkie obliczenia albo spróbuj przewidzieć niektóre wyniki na podstawie wcześniejszych obliczeń.

 1. 1 x 9 + 2 

 2. 12 x 9 + 3 

 3. 123 x 9 + 4

 4. 1234 x 9 + 5

 5. 12345 x 9 + 6

 6. 123456 x 9 + 7 

 7. 1234567 x 9 + 8 

 8. 12345678 x 9 + 9

C
Ćwiczenie 18

Wykonaj wszystkie obliczenia albo spróbuj przewidzieć niektóre wyniki na podstawie wcześniejszych obliczeń.

 1. 4 x 4 

 2. 34 x 34 

 3. 334 x 334 

 4. 3334 x 3334 

 5. 33334 x 33334 

C
Ćwiczenie 19

Wykonaj wszystkie obliczenia albo spróbuj przewidzieć niektóre wyniki na podstawie wcześniejszych obliczeń.

 1. 9 x 8 

 2. 99 x 88 

 3. 999 x 888

 4. 9999 x 8888 

 5. 99999 x 88888