Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Sprawdź swoją wiedzę na temat konsekwencji umowy społecznej. Na odpowiedź na wszystkie pytania masz 5 minut. Jeżeli zdarzyło ci się popełnić błąd, po zakończonym teście sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe, i spróbuj jeszcze raz.

1
R1KHb6QvGLfBb1Sprawdź swoją wiedzę na temat konsekwencji umowy społecznej, biorąc udział w grze.155100Gratulacje!Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe i spróbuj jeszcze raz.1
Test

Sprawdź swoją wiedzę na temat konsekwencji umowy społecznej, biorąc udział w grze.

Liczba pytań:
5
Limit czasu:
5 min
Twój ostatni wynik:
-
RvnkbyyuiMjAD1
Ćwiczenie 1
Która z wymienionych okoliczności nie stanowi przyczyny przejścia od stanu natury do stanu społecznego? Możliwe odpowiedzi: 1. Brak ustanowionego, znormalizowanego prawa., 2. Brak bezstronnego sędziego., 3. Brak prywatnej własności.
RnfFd4zL0PVx71
Ćwiczenie 2
Brak władzy wykonującej wyroki.
W stanie natury: Możliwe odpowiedzi: 1. Każdy ma władzę wykonywania prawa natury., 2. Należy przestrzegać prawa stanowionego, 3. Istnieje naturalna nierówność ludzi., 4. Nikt nie ma władzy wykonywania prawa natury.
R1f0Xryfs44nj1
Ćwiczenie 3
Ludzie powołują państwo po to, by: Możliwe odpowiedzi: 1. Ograniczyć wolność jednostek., 2. Ubezpieczyć wolność jednostek., 3. Zdelegalizować dotychczasowe władze., 4. Uhonorować wybitne jednostki.
RbzRUQg9SLdwU1
Ćwiczenie 4
W konsekwencji umowy społecznej: Możliwe odpowiedzi: 1. Następuje podział własności., 2. Następuje delegalizacja prawa stanowionego., 3. Jednostka podlega tylko tej władzy, którą wybiera., 4. Jednostka przestaje podlegać jakiejkolwiek władzy.
R1UzP4B0TdTWR1
Ćwiczenie 5
Legitymizacja władzy: Możliwe odpowiedzi: 1. Jest możliwa w stanie natury., 2. Dokonuje się wskutek aktu woli władcy., 3. Czyni władzę nielegalną., 4. Dokonuje się wskutek aktu woli obywateli.
RcIesa1t1FrxM2
Ćwiczenie 6
W konsekwencji umowy społecznej władza ma charakter: Możliwe odpowiedzi: 1. Powierniczy., 2. Nieodwoływalny., 3. Nieograniczony., 4. Nielegitymizowany.
Rhmeq0A7PM6Ok2
Ćwiczenie 7
W konsekwencji umowy społecznej wolność jednostki: Możliwe odpowiedzi: 1. Jest nieograniczona., 2. Jest ograniczona wolą innych., 3. Jest ograniczona prawem., 4. Jest ograniczona pozycją w naturalnej hierarchii społecznej.
R1ScadzPguHOw2
Ćwiczenie 8
Jeśli w stanie natury spotkało mnie naruszenie mojej własności, to: Możliwe odpowiedzi: 1. Mogę sam ukarać sprawcę., 2. Muszę odwołać się do sądu., 3. Nie mam prawa do żadnej reakcji., 4. Muszę odwołać się do autorytetu wspólnoty.
R9n5Dy6POz2TY2
Ćwiczenie 9
Prawo stanowione Możliwe odpowiedzi: 1. Nie powinno być legitymizowane., 2. Nie ma charakteru celowego., 3. Legitymizuje samo siebie., 4. Jest legitymizowane przez wolę obywateli.
RO0y37Km73u9P2
Ćwiczenie 10
Rozumni ludzie w stanie natury wybierają zawarcie umowy społecznej, ponieważ: Możliwe odpowiedzi: 1. W stanie społecznym lepiej jest zabezpieczona wolność., 2. W stanie społecznym każdemu przysługuje więcej własności., 3. Wstanie społecznym obywatel podlega jedynie prawu natury., 4. W stanie społecznym każdy może wykonywać prawo natury.
R15jKngBeyjWU3
Ćwiczenie 11
Jeśli wyraziłem w umowie wolę powołania władzy, to tym samym: Możliwe odpowiedzi: 1. Władzy tej będzie podlegał każdy człowiek, którego wskażę., 2. Władza ta będzie miała nieograniczony przywilej stanowienia prawa., 3. Władzy tej będę podlegał, o ile nie naruszy ona moich praw naturalnych., 4. Władza ta nie ma innego celu poza stanowieniem prawa.
R14ypC3wLmUXy3
Ćwiczenie 12
W sytuacji konfliktu w obrębie stanu natury człowiek może odwołać się: Możliwe odpowiedzi: 1. Do woli większości., 2. Do bezstronnego sądu., 3. Do władzy państwowej., 4. Do własnych możliwości.
R10cI8jpOXjQb3
Ćwiczenie 13
Jeżeli władza państwowa podejmuje działanie, które narusza moje interesy, to: Możliwe odpowiedzi: 1. Mogę użyć siły w obronie tych interesów., 2. Mogę odwołać się do prawa i bezstronnego sądu., 3. Nie mam na to żadnego wpływu., 4. Decyzję w kwestii moich interesów podejmują pozostali obywatele.
R1PwSVivZJsh13
Ćwiczenie 14
W sytuacji różnic interesów między grupami społecznymi: Możliwe odpowiedzi: 1. Decydujące jest stanowisko władzy., 2. Rozwiązanie zachodzi na drodze mediacji kościoła., 3. Decydująca jest wola większości.
R1IYRwYdTb1Lf3
Ćwiczenie 15
Wolność jednostki w społeczeństwie oddaje zasada: Możliwe odpowiedzi: 1. Co nie jest zabronione, jest dozwolone., 2. Co nie jest dozwolone, jest zabronione., 3. Zabronione jest wszystko to, o czym prawo milczy., 4. Dozwolone jest tylko to, co przewidziane w prawie.
Polecenie 2

Ułóż pytanie quizowe dotyczące konsekwencji umowy społecznej i daj je do rozwiązania innym uczniom.

R112PY58yohqu
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.