Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Czy posiadasz wystarczającą wiedzę na temat cukrów, aby wziąć udział w turnieju i odpowiedzieć na wszystkie pytania poprawnie?

Sprawdź się w grze pt. „Cukrowy milion” i zbieraj punkty. Wygrywasz w momencie zebrania 1000000 punktów.

Wybierz spośród czterech odpowiedzi jedną poprawną. W razie wątpliwości możesz skorzystać z kół ratunkowych, ale z każdego tylko raz. Są nimi:

  • telefon do przyjaciela;

  • pytanie do publiczności;

  • pół na pół.

Jesteś gotowy zacząć? Naciśnij słowo „zagraj”.

Uwaga!

W momencie wybrania odpowiedniego koła ratunkowego (najechania kursorem na nie), należy zapoznać się z podpowiedzią, a następnie najechać kursorem i odznaczyć koło ratunkowe. Wówczas będzie możliwe udzielenie poprawnej odpowiedzi.

R3sRK72uJwl281
Gra edukacyjna pt. Cukrowy milion
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Czy posiadasz wystarczającą wiedzę na temat cukrów, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania poprawnie?

R1Y3YYgciXc8n
Cukier otrzymywany w procesie fotosyntezy to: Możliwe odpowiedzi: 1. fruktoza., 2. glukoza., 3. sacharoza., 4. celuloza.
R1UoOWTGOtcC8
Inna nazwa węglowodanów to: Możliwe odpowiedzi: 1. sacharydy., 2. białka., 3. aminy., 4. amidy.
RdxCMqnQ3tmIM
Węglowodany składają się z atomów: Możliwe odpowiedzi: 1. węgla, wodoru, tlenu., 2. węgla, wodoru., 3. węgla, tlenu, azotu., 4. węgla, wodoru, azotu.
R1Atoz4WWQ2nd
Potoczna nazwa sacharozy to: Możliwe odpowiedzi: 1. cukier., 2. słodzik., 3. glukoza., 4. węglowodór.
R19Tm8cSHS1C1
Wzór sumaryczny glukozy to: Możliwe odpowiedzi: 1. C6H12O6., 2. C12H22O11., 3. C5H10O5., 4. C6H10O6.
RtgIPWVH4O8sE
Jaki cukier powstaje w reakcji tlenku węgla(IV) z wodą w komórkach roślin? Możliwe odpowiedzi: 1. Glukoza., 2. Fruktoza., 3. Ryboza., 4. Sacharoza.
RrXoOUWVqM5LA
Fotosynteza to proces, który zachodzi pod wpływem: Możliwe odpowiedzi: 1. chlorofilu i energii świetlnej., 2. chlorofilu i bakterii., 3. karotenu i energii świetlnej., 4. karotenu i bakterii.
RuHcxc2giY93z
Owoce zawdzięczają swój słodki smak cukrom. Jaki sacharyd dominuje w owocach? Możliwe odpowiedzi: 1. Fruktoza., 2. Sacharoza., 3. Glukoza., 4. Ryboza.
ROfanWLLMQEPV
Cząsteczki jakiej molekuły odpowiadają za kształt rośliny? Możliwe odpowiedzi: 1. Celulozy., 2. Rybozy., 3. Skrobi., 4. Glukozy.
RO29geURwrcCM
Który z podanych sacharydów tworzy z zimną wodą kleik? Możliwe odpowiedzi: 1. Skrobia., 2. Glukoza., 3. Sacharoza., 4. Celuloza.
RvRTPGzB77Ptv
Co jest najpopularniejszym źródłem węglowodanów w krajach Dalekiego Wschodu? Możliwe odpowiedzi: 1. Ryż., 2. Kasza., 3. Makaron., 4. Pieczywo.
R1Fq5zDKuRB4C
Maltoza to: Możliwe odpowiedzi: 1. disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem α-1,4-glikozydowym., 2. disacharyd zbudowany z dwóch reszt D-glukozy połączonych wiązaniem β-1,4-glikozydowym., 3. disacharyd zbudowany z reszty D-glukozy i reszty D-rybozy połączonych wiązaniem α-1,4-glikozydowym., 4. disacharyd zbudowany z reszty D-glukozy i reszty L-glukozy połączonych wiązaniem α-1,4-glikozydowym.
Ćwiczenie 1

Przyjmując, że 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal energii, oblicz, ile gramów należy ich dziennie przyswoić, aby stanowiły 70% diety składającej się z 2000 kcal.

RK7EJlSGmWbYl
Możliwe odpowiedzi: 1. 250, 2. 275, 3. 350, 4. 400
R1C7bVhfDJMCH
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj nazwę cukru do konkretnej grupy. Cukry proste Możliwe odpowiedzi: 1. glikogen, 2. skrobia, 3. celuloza, 4. D-fruktoza, 5. D-glukoza, 6. D-mannoza, 7. L-ryboza Cukry złożone Możliwe odpowiedzi: 1. glikogen, 2. skrobia, 3. celuloza, 4. D-fruktoza, 5. D-glukoza, 6. D-mannoza, 7. L-ryboza