Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1UXvtkEX3FFC1
Ćwiczenie 1
Wybierz produkty, które powstają w wyniku fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. glukoza, 2. fruktoza, 3. tlenek węgla(II) i woda, 4. mannoza
R1CaHrhIoIvbi1
Ćwiczenie 2
Wybierz nazwy węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. Możliwe odpowiedzi: 1. glukoza, 2. fruktoza, 3. sacharoza, 4. ryboza, 5. skrobia, 6. celuloza
RhGilXUYRdK8Z2
Ćwiczenie 3
Pogrupuj elementy, przeciągając nazwy wymienionych cukrów do odpowiedniego pola. Cukry proste Możliwe odpowiedzi: 1. fruktoza, 2. glukoza, 3. skrobia, 4. sacharoza, 5. celuloza, 6. ryboza Cukry złożone Możliwe odpowiedzi: 1. fruktoza, 2. glukoza, 3. skrobia, 4. sacharoza, 5. celuloza, 6. ryboza
RuRQCm6S4EDhe2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz „Prawda'', jeśli zdanie jest prawdziwe, lub „Fałsz'', jeśli jest fałszywe.. Skrobia to cukier złożony, który stanowi materiał zapasowy w organizmach zwierząt.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Glikogen to cukier złożony, który stanowi materiał zapasowy w organizmach zwierząt.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nazwa potoczna węglowodanów to cukry.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Węglowodany inaczej zwane są arenami.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Podaj stosunek molowy i masowy poszczególnych atomów w glukozie.

R1LtutCeyx5Os
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R6A3eXEE98Lb1
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Oblicz zawartość procentową (procent masowy) węgla we fruktozie.

R1EGbEKQqzvvp
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1VBIjBg7FfgP
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Pewien cukier zawiera 40% węgla, 53,3% tlenu i 6,7% wodoru (procenty masowe), a jego masa molowa wynosi 90 gmol. Podaj wzór sumaryczny badanego cukru.

R1VRF4iC4nfLm
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RYPvqPIPVynIA
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Oblicz, ile gramów glukozy powstało w procesie fotosyntezy, jeśli roślina wchłonęła 11,2 dm3 tlenku węgla(IV) w warunkach normalnych. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

R1X7EPHM2p4NH
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RJQCrWD2e8LzO
(Uzupełnij).