Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Rozwiąż interaktywny quiz i sprawdź swoją wiedzę. Przed tobą 15 pytań o rosnącym poziomie trudności. Na każdą odpowiedź masz 30 sekund. Podczas gry trzy razy możesz skorzystać z kół ratunkowych: dodatkowego czasu, zawężenia wyboru odpowiedzi do dwóch oraz dodatkowej szansy. Każdy błąd uniemożliwia kontynuowanie quizu – zacznij wtedy od nowa. W grze możesz zdobyć maksymalnie 1500 punktów.

1
Sprawdź swoją wiedzę5470Brawo!Niestety, spróbuj jeszcze raz.1
Test

Sprawdź swoją wiedzę

Liczba pytań:
5
Limit czasu:
4 min
Twój ostatni wynik:
-
RiDNiH9U56q2X1
Ćwiczenie 1
1. Wskaż, z której serii poezji Tetmajera pochodzi wiersz Evviva l’arte! Możliwe odpowiedzi: 1. I, 2. II, 3. III, 4. VII
R2xqKCLbxjXBA1
Ćwiczenie 2
2. Co oznacza okrzyk „Evviva l’arte!”? Możliwe odpowiedzi: 1. Sztuka ożyła!, 2. Sztuka wciąż żyje!, 3. Niech sztuka nigdy nie zginie!, 4. Niech żyje sztuka!
R18zhxPlGqAis1
Ćwiczenie 3
3. Laur poetycki to: Możliwe odpowiedzi: 1. gatunek rośliny będącej symbolem twórczości poetyckiej, 2. gatunek rośliny będącej symbolem natchnienia poetyckiego, 3. nagroda wręczana wybitnym poetom w starożytnej Grecji i Rzymie, 4. nagroda wręczana wybitnym poetom w okresie Młodej Polski
RUB0xQclE6fDA1
Ćwiczenie 4
4. Kim jest artysta według wiersza Evviva l’arte! Kazimierza Przerwy-Tetmajera? Możliwe odpowiedzi: 1. pariasem, 2. filistrem, 3. kapłanem sztuki, 4. przewodnikiem społeczeństwa
R1HABOVejsYaN1
Ćwiczenie 5
5. Twórcy którego modernistycznego kierunku literackiego są kojarzeni z wizją artysty jako kapłana sztuki? Możliwe odpowiedzi: 1. ekspresjoniści, 2. symboliści, 3. impresjoniści, 4. twórcy secesyjni
RdTLD8vUiui0R2
Ćwiczenie 6
6. Wskaż cechę artystów przełomu wieków, która łączyła ich z biblijnymi prorokami. Możliwe odpowiedzi: 1. przeżywanie religijnych objawień, 2. starcza broda, 3. zachęcanie do wiary w Boga, 4. brak uznania współczesnych
RSTxzWtRQ2s0M2
Ćwiczenie 7
7. Wskaż okres, w którym Tetmajer napisał wiersz Był czas krytykujący młodopolskie środowisko artystyczne. Możliwe odpowiedzi: 1. czas debiutu, 2. okres największej popularności, 3. schyłek twórczości, 4. schyłek XIX wieku
R1XMYQqdu0WbF2
Ćwiczenie 8
8. Podmiot wiersza Tetmajera Artyści nazywa sztukę: Możliwe odpowiedzi: 1. łodzią, 2. ideałem, 3. głazem, 4. liściem laurowym
RnpIEKjDlAJvd2
Ćwiczenie 9
9. Wskaż, w jaki sposób artysta otrzymuje natchnienie według wiersza Tetmajera Evviva l’arte! Możliwe odpowiedzi: 1. wzbudza je miłość, 2. zapewnia je wsparcie publiczności, 3. rodzi się ono z nędzy, 4. Bóg wkłada mu je w serce
RKBdjaryX1v2T2
Ćwiczenie 10
10. Wskaż, czym jest sztuka w wizji Tetmajera przedstawionej w wierszu Evviva l’arte! Możliwe odpowiedzi: 1. najwyższą wartością, której należy się cześć równa Bogu, 2. najwyższą wartością, która może uratować człowieka przed dekadencją, 3. środkiem służącym krytyce moralności mieszczańskiej, 4. przekleństwem poety, który z jej powodu cierpi nędzę
R54QeBgMMkCVX3
Ćwiczenie 11
11. Zaznacz prawdziwe zdanie. Możliwe odpowiedzi: 1. Kazimierz Przerwa-Tetmajer nigdy nie zdobył popularności jako poeta., 2. Kazimierz Przerwa-Tetmajer zdobył popularność jako poeta w latach 90. XIX wieku, lecz później jego sława stopniowo przygasała., 3. Kazimierz Przerwa-Tetmajer cieszył się popularnością od lat 90. XIX wieku do końca swojego życia., 4. Kazimierz Przerwa-Tetmajer zdobył popularność pod koniec swojego życia.
RsMscmKDZWVVO3
Ćwiczenie 12
12. Jaki rodzaj sławy powinien być najważniejszy dla artysty według Tetmajera? Możliwe odpowiedzi: 1. nieśmiertelna sława wśród potomnych, 2. popularność wśród czytelników, 3. uznanie krytyków, 4. rozgłos wywołany za sprawą skandali
RiaRpQ1YQM4EV3
Ćwiczenie 13
13. Wskaż, do której z poniższych postaci może odnosić się porównanie „sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi” z wiersza Evviva l’arte! Możliwe odpowiedzi: 1. Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, 2. Przemysł II, król Polski w trakcie rozbicia dzielnicowego, 3. Jan, średniowieczny król Anglii, brat króla Ryszarda Lwie Serce, 4. Napoleon, cesarz Francuzów, zesłany pod koniec życia na Wyspę Świętej Heleny
R18d9l6tzGqG83
Ćwiczenie 14
14. W którym z poniższych fragmentów wiersza Był czas Tetmajer najdobitniej określa swój obecny stosunek do młodego pokolenia, z którym nie jest się w stanie porozumieć? Możliwe odpowiedzi: 1. Był czas, żeśmy się rozumieli,/ ten czas przeminął i nie wróci,, 2. nie dbam, czy gdzie się ucieleśnią /tak czy inaczej w czyjem młodem / sercu te słowa, które w wodęm rzucał – – niech płyną lub zagasną., 3. nic wy mnie dziś nie obchodzicie,/ nic wasze nie obchodzi życie, / to jedno boli, żeście skuci., 4. szumi mnie tylko pieśń pojęta,/ pieśń, której niczym świat nie pęta – –
Rfz4TZfOs2f0c3
Ćwiczenie 15
15. Przeczytaj fragment utworu Poeci idealiści Kazimierza Przerwy-Tetmajera. W którym wierszu autor w podobny sposób opisał los artysty? Możliwe odpowiedzi: 1. Artyści, 2. Evviva l’arte!, 3. Był czas, 4. Koniec XIX wieku
fragment do pytania 14
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Poeci idealiści

Był czas, żeśmy się rozumieli, 
ten czas przeminął i nie wróci, 

nie dbam, czy gdzie się ucieleśnią 
tak czy inaczej w czyjem młodem 
sercu te słowa, które w wodęm 
rzucał – – niech płyną lub zagasną. 

nic wy mnie dziś nie obchodzicie, 
nic wasze nie obchodzi życie, 
to jedno boli, żeście skuci. 

szumi mnie tylko pieśń pojęta, 
pieśń, której niczym świat nie pęta – –

q4 Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poeci idealiści, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 60.
fragment do pytania 15
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Poeci idealiści

Tłum ludzi pyta: „Dokąd wy dążycie? 
Co iść wam każe morzu, skałom wbrew? 
Komu niesiecie na ofiarę życie, 
jak niegdyś Bogu skrytemu w błękicie 
ofiarowano z rozkoszą swą krew?...”

q4 Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poeci idealiści, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 60.