Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R25M4lxzNlXwz1
Ćwiczenie 1
Wskaż typowe cechy młodopolskiego artysty. Możliwe odpowiedzi: 1. skromny, 2. nieuznany przez publiczność, 3. odnoszący się z pogardą do filistrów, 4. zabiegający o popularność, 5. niebogaty, 6. religijny, 7. dumny
RJYFx6XMS4fwE11
Ćwiczenie 2
W czasach modernizmu w środowisku francuskich symbolistów rozpowszechniła się idea religii poezji/sztuki, której kapłanami mieli być twórcy. Narodziła się z potrzeby kontaktu/zerwania ze światem niematerialnym w czasach ogólnego zwątpienia w tradycyjną duchowość/sens twórczości artystycznej. Do tej koncepcji odwoływał się w swojej twórczość Kazimierz Przerwa-Tetmajer, między innymi w wierszu Był czas/Artyści. Jednak nie zwracał uwagi/nie pozostawał obojętny na prozaiczne trudności, z którymi artyści spotykali się na co dzień.
11
Ćwiczenie 3

Wypisz, do kogo/czego zostali porównani artyści w wierszu Kazimierza Przerwy‑Tetmajera Evviva l’arte!

uzupełnij treść
11
Ćwiczenie 4

Podaj przykład twórcy, którego życie było podobne do losu opisanego w wierszach Tetmajera o artystach. Wyjaśnij swój wybór jednym zdaniem.

uzupełnij treść
211
Ćwiczenie 5

Wypisz podobieństwa i różnice w postawach podmiotu lirycznego w wierszach Evviva l’arte!Był czas w odniesieniu do sztuki, sławy, bogactwa, środowiska artystycznego i publiczności. Jakie wnioski wynikają z porównania?

R1AlT3owG1WnW1
Postawa SZTUKA: Evviva l’arte! (Uzupełnij). Był czas (Uzupełnij). SŁAWA: Evviva l’arte! (Uzupełnij). Był czas (Uzupełnij). BOGACTWO: Evviva l’arte! (Uzupełnij). Był czas (Uzupełnij). INNI ARTYŚCI: Evviva l’arte! (Uzupełnij). Był czas (Uzupełnij). PUBLICZNOŚĆ: Evviva l’arte! (Uzupełnij). Był czas (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z wierszem i stwórz rozprawkę na 200 słów, w której odpowiesz na pytanie: Czy wizja powołania artysty w utworze Sztuka jest jako drzewo... jest typowa dla okresu Młodej Polski?  
Zapoznaj się z wierszem i stwórz rozprawkę na 200 słów, w której odpowiesz na pytanie: Czy wizja powołania artysty w utworze Sztuka jest jako drzewo... jest typowa dla okresu Młodej Polski?  
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Sztuka jest jako drzewo...

Sztuka jest jako drzewo słodkim okryte owocem, 
pod którym stoją tłumy, a tylko z nich najzręczniejsi 
wejść na to drzewo potrafią; lecz źle jest, jeśli kto wszedłszy tłumom na dole stojącym słodkich nie rzuci owoców. 
Albowiem sztuka w sercach nie znajdująca odczucia 
podobna jest do zimowych promieni gwiazd i księżyca, 
pod którymi kiełkować ni rosnąć kłosy nie będą, 
jak pod słońca płodnego świętym, gorącym promieniem.

q5 Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Sztuka jest jako drzewo..., [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 55–56.
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 7

Porównaj pozytywistyczną i młodopolską wizję powołania artysty w rozprawce na 200 słów.

uzupełnij treść
311
Ćwiczenie 8

Na podstawie poniższego fragmentu artykułu Stanisława Przybyszewskiego Confiteor wyjaśnij, czym jest religia sztuki.

Stanisław Przybyszewski Confiteor

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy. A ponieważ jest absolutem, więc nie może być ujętą w żadne karby, nie może być na usługach jakiejśkolwiek idei, jest panią, praźródłem, z którego całe życie się wyłoniło.

Sztuka stoi nad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy, czyta zwykłemu człowiekowi ukryte runy, obejmuje wszechrzecz od jednej wieczności do drugiej, nie zna ni granic, ni praw, zna tylko jedną odwieczną ciągłość i potęgę bytu duszy, kojarzy duszę człowieka z duszą wszechnatury, a duszę jednostki uważa za przejaw tamtej [...].

 Zwlekać sztukę z jej piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach i ulicach to rzecz świętokradcza. Tak pojęta sztuka staje się najwyższą religią, a kapłanem jej jest artysta. Jest on osobisty tylko wewnętrzną potęgą, z jaką stany duszy odtwarza, poza tym jest kosmiczną, metafizyczną siłą, przez jaką się absolut i wieczność przejawia.

q6 Źródło: Stanisław Przybyszewski, Confiteor, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1977, s. 237–239.
uzupełnij treść
Praca domowa

Przygotuj się do dyskusji dotyczącej roli artystów we współczesnym społeczeństwie. Zanotuj swoje spostrzeżenia.