Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑green

Rodzaje przestrzennego rozmieszczenia osobników w populacji

R1RXt1iw1sqtX1
Ilustracja interaktywna składa się z czterech kwadratów, które reprezentują różne rodzaje rozmieszczenia osobników w populacji. Pierwszy kwadrat przedstawia losowo rozmieszczone dżdżownice, część tworzy małe grupy, pozostałe są osobno, odległości między nimi są różnorodne. Opis: Rozmieszczenie losowe. Polega na przypadkowym rozlokowaniu osobników. Wynika zwykle z dostępności do zasobów pokarmowych. Drugi kwadrat przedstawia równomiernie rozmieszczone buraki w pięciu rzędach z zachowaniem jednakowych odległości. Opis: Rozmieszczenie równomierne. Spotykane głównie na polach uprawnych, w ogródkach, np. równomierne rozsianie roślin. Ten typ jest bardzo rzadko spotykany w przyrodzie. Trzeci i czwarty kwadrat przedstawiają rozmieszczenie skupiskowe. Na pierwszym widocznych jest sześć przypadkowo rozmieszczonych skupisk wilków po cztery osobniki, a na drugim dziewięć równomiernie rozmieszczonych skupisk pingwinów po cztery osobniki. Opis: Rozmieszczenie skupiskowe. Osobniki łączą się w grupy, kolonie lub stada, razem mają bowiem większe szanse na przetrwanie. Ten typ rozmieszczenia spotykamy najczęściej, dotyczy wielu gatunków, np. stad wilków. Skupiska mogą być rozłożone przypadkowo lub równomiernie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
Rw9aatmnI4MoE
W dostępnych źródłach (internet, literatura) znajdź i zapisz po dwa gatunki do każdego z rodzajów przestrzennego rozmieszczenia osobników w populacji. Weź pod uwagę dwa typy rozmieszczenia skupiskowego. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1WoKCSIzYmDe
Porównaj podane typy rozmieszczenia przestrzennego osobników na danym terenie. W odpowiedzi uwzględnij korzyści i zagrożenia dla poszczególnych osobników. (Uzupełnij).
Polecenie 3
RdhyU4HjHAs8N
Zastanów się, jaki wzorzec rozmieszczenia gatunków będzie powstawał w niejednorodnych środowiskach, gdzie tylko niewielkie skrawki terenu stwarzają odpowiednie warunki bytowe. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).