Przykładem łuku odruchowego jest odruch rogówkowy. Polega on na silnym zaciśnięciu się powieki w momencie podrażnienia rogówki oka. Jego zadaniem jest ochrona gałki ocznej przed uszkodzeniem.

Kliknij podrażnienie rogówki, aby zaobserwować odruch rogówkowy.

Zapoznaj się z opisem symulacji.

RYptFnUIkTVql1
Na symulacji przedstawiono odruch rogówkowy. Jest gałka oczna, a za nią w pewnej odległości przekrój przez rdzeń kręgowy. Oko dotknięto pędzelkiem, czyli dochodzi do stymulacji zakończeń neuronów czuciowych w odpowiedzi na podrażnienie rogówki. Impuls nerwowy jest przesyłany wzdłuż neuronu czuciowego (na symulacji w dolnej części gałki ocznej) do rdzenia kręgowego. Za pośrednictwem interneuronu w rdzeniu kręgowym impuls jest przekazywany do wielu neuronów ruchowych. Neurony ruchowe pobudzają efektory - mięśnie okrężne oczu. Na symulacji mięśnie biegną górną i dolną częścią gałki ocznej. Mięśnie kurczą się, powodując silne zaciśnięcie powiek.
Odruch rogówkowy.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
R14HEd7SMVh9M
Przeanalizuj grafikę interaktywną i określ, jaką rolę odgrywa neuron czuciowy w łuku odruchowym. (Uzupełnij).
R1YE5DzSqOwxG
Zapoznaj się z treścią grafiki interaktywnej i określ, jaką rolę odgrywa neuron czuciowy w łuku odruchowym. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RZHsCPBRSgcNa
Określ rodzaj łuku odruchowego, który przedstawia grafika interaktywna. Wymień pozostałe rodzaje łuków odruchowych oraz wskaż kryterium klasyfikacji. (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1an31T9DEQiy
Wyjaśnij, w jakim rodzaju odruchów uczestniczy łuk odruchowy przedstawiony na grafice interaktywnej. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).