Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RvIJasywJhfQd1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
W dwusynaptycznym łuku odruchowym występują... Możliwe odpowiedzi: 1. dwie synapsy i jeden neuron pośredniczący., 2. dwie synapsy i dwa neurony pośredniczące., 3. jedna synapsa i dwa neurony pośredniczące., 4. jedna synapsa i jeden neuron pośredniczący.
RzEVz1XVzZwDf1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tabelę, zaznaczając właściwe cechy, charakterystyczne dla łuku odruchowego dwuneuronowego lub trójneuronowego. Zawiera dwie synapsy nerwowe. Możliwe odpowiedzi: Łuk odruchowy dwuneuronowy, Łuk odruchowy trójneuronowy. Występuje jeden neuron pośredniczący. Możliwe odpowiedzi: Łuk odruchowy dwuneuronowy, Łuk odruchowy trójneuronowy. Receptor i efektory występują w tym samym narządzie. Możliwe odpowiedzi: Łuk odruchowy dwuneuronowy, Łuk odruchowy trójneuronowy. Przykładem jest odruch kolanowy lub piętowy. Możliwe odpowiedzi: Łuk odruchowy dwuneuronowy, Łuk odruchowy trójneuronowy
R1S5Eybt5F1ba1
Ćwiczenie 3
Ułóż w prawidłowej kolejności elementy łuku odruchowego polisynaptycznego. Elementy do uszeregowania: 1. Receptor, 2. Neuron ruchowy, 3. Neuron czuciowy, 4. Neuron pośredniczący, 5. Neuron pośredniczący, 6. Efektor
R1DaWcVaJRJat2
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 4
R9NcY26wwYZs0
Do podanych elementów łuku odruchowego przyporządkuj odpowiadające im funkcje. Efektor Możliwe odpowiedzi: 1. Narząd wykonawczy, w którym dochodzi do transformacji docierających impulsów nerwowych, 2. Przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego., 3. Struktura, w której w wyniku działania bodźca powstaje pobudzenie., 4. Przenosi impuls nerwowy do ośrodkowego układu nerwowego., 5. Zapewnia kontakt między neuronami czuciowym i ruchowym. Receptor Możliwe odpowiedzi: 1. Narząd wykonawczy, w którym dochodzi do transformacji docierających impulsów nerwowych, 2. Przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego., 3. Struktura, w której w wyniku działania bodźca powstaje pobudzenie., 4. Przenosi impuls nerwowy do ośrodkowego układu nerwowego., 5. Zapewnia kontakt między neuronami czuciowym i ruchowym. Ośrodek nerwowy Możliwe odpowiedzi: 1. Narząd wykonawczy, w którym dochodzi do transformacji docierających impulsów nerwowych, 2. Przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego., 3. Struktura, w której w wyniku działania bodźca powstaje pobudzenie., 4. Przenosi impuls nerwowy do ośrodkowego układu nerwowego., 5. Zapewnia kontakt między neuronami czuciowym i ruchowym. Droga czuciowa Możliwe odpowiedzi: 1. Narząd wykonawczy, w którym dochodzi do transformacji docierających impulsów nerwowych, 2. Przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego., 3. Struktura, w której w wyniku działania bodźca powstaje pobudzenie., 4. Przenosi impuls nerwowy do ośrodkowego układu nerwowego., 5. Zapewnia kontakt między neuronami czuciowym i ruchowym. Droga ruchowa Możliwe odpowiedzi: 1. Narząd wykonawczy, w którym dochodzi do transformacji docierających impulsów nerwowych, 2. Przenosi impuls nerwowy do narządu wykonawczego., 3. Struktura, w której w wyniku działania bodźca powstaje pobudzenie., 4. Przenosi impuls nerwowy do ośrodkowego układu nerwowego., 5. Zapewnia kontakt między neuronami czuciowym i ruchowym.
R1Nl1CcKRg03A2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij poniższy tekst, tak aby przedstawiał prawdziwe informacje. W każdym zdaniu wybierz właściwe określenie. Objaw Babińskiego u zdrowych dzieci do pierwszego roku życia polega na (tu wybierz: grzbietowym / podeszwowym) odgięciu palucha i rozstawieniu pozostałych palców nogi po podrażnieniu mechanicznym wzdłuż (tu wybierz: zewnętrznego / wewnętrznego) brzegu podeszwowej strony stopy.
Rwgom7cY3D2Zw2
Ćwiczenie 6
Łuk odruchowy polisynaptyczny dotyczy niektórych odruchów bezwarunkowych i warunkowych. Spośród wymienionych elementów łuku odruchowego wybierz i zaznacz ten, który odróżnia łuk odruchu warunkowego od łuku odruchu bezwarunkowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Lokalizacja ośrodków w ośrodkowym układzie nerwowym, 2. Neurony pośredniczące, 3. Drogi dośrodkowe i odśrodkowe, 4. Receptor, 5. Efektor
31
Ćwiczenie 7

Wrodzona analgezja jest uwarunkowaną genetycznie chorobą polegającą na całkowitym braku odczuwania bólu, przy zachowaniu reakcji na inne bodźce, takie jak dotyk czy temperatura. Choroba spowodowana jest mutacjami w genie, który koduje jeden z kanałów sodowych, występujący w dużych ilościach w nocyceptorach.

RYkZB4G3itPUI
Wyjaśnij, który poziom łuku odruchowego jest uszkodzony we wrodzonej analgezji. Zastanów się, czy choroba ta stanowi ułatwienie czy utrudnienie w życiu człowieka. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RqiI7HQ5boy5j
Uzasadnij, że do odruchów polisynaptycznych nie należy łuk odruchowy będący efektem uderzenia w ścięgno mięśnia czworogłowego uda poniżej rzepki. (Uzupełnij).