Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1DEEriYTUTzc1
Ilustracja interaktywna ukazuje cztery różne kariotypy. Opis. 1. Kariotyp mężczyzny. U osoby badanej występuje zespół Downa. Obserwujemy trisomię 21 pary chromosomów. Na ilustracji w 21 parze jest dodatkowy chromosom. Punkt interaktywny 2. 21 para chromosomów. Trzy chromosomy – trisomia: 47,XY,+21. 3. Kariotyp mężczyzny. Z analizy kariotypu wynika, że osoba badana jest zdrowa. Na ilustracji są 22 pary chromosomów, w ostatniej parze jeden chromosom jest dłuższy, drugi krótszy. Opis. 4. Kariotyp kobiety. Z analizy kariotypu wynika, że osoba badana jest zdrowa. Na ilustracji są 22 pary chromosomów, w ostatniej parze dwa chromosomy są tej samej długości. 5. Kariotyp osoby interpłciowej – mężczyzny z dodatkowym chromosomem X. Kariotyp przedstawia osobę chorą na zespół Klinefeltera. Aneuploidia 47,XXY. Jest to aneuploidia objawiająca się występowaniem dodatkowego chromosomu X. Na ilustracji są 22 pary chromosomów. Na samym końcu jest para chromosomów identycznej długości, a dodatkowo jest jeszcze jeden mały chromosom.
Różne kariotypy.
Źródło: Wessex Reg. Genetics Centre, Wellcome Collection, licencja: CC BY-SA 4.0.
Polecenie 1
RBwMPuwluJ2EY
Zastanów się czy analizując przedstawione kariotypy możemy określić płeć osób, do których one należą? (Uzupełnij).
Polecenie 2
R12vWbV7mpsHx
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.