Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z grafiką przedstawiającą rodzaje wybrzeży Morza Bałtyckiego. Korzystając z informacji zamieszczonych w temacie oraz dodatkowych źródeł, wymień główne czynniki wpływające na powstanie oraz późniejsze kształtowanie konkretnego rodzaju wybrzeża.

Zapoznaj się z opisem grafiki przedstawiającej rodzaje wybrzeży Morza Bałtyckiego. Korzystając z informacji zamieszczonych w temacie oraz dodatkowych źródeł, wymień główne czynniki wpływające na powstanie oraz późniejsze kształtowanie konkretnego rodzaju wybrzeża.

RzRHNiUSnKZoB
Na ilustracji interaktywnej zamieszczono informacje dotyczące typów wybrzeży Morza Bałtyckiego. Zamieszczono mapę, na której konturami zaznaczono typy wybrzeży. Opisano: 1. mierzejowo–zalewowe - zdjęcie przedstawia morze stykające się z plażą, linia brzegowa zakręca w prawo. Oznaczono tereny wybrzeża Polski i zachodniego wybrzeża Finlandii., 2. klifowe - zdjęcie przedstawia częściowo porośnięty roślinnością stromy klif. Oznaczono tereny północnej Norwegii, wschodniej Danii, Polski, wysp znajdujących się na Bałtyku, południowe wybrzeże Szwecji oraz wybrzeże północnej Estonii. 3. szkierowe - zdjęcie ukazuje liczne wysepki na otwartym morzu. Oznaczono wybrzeża Wysp Alandzkich i południowo - zachodnie wybrzeże Finlandii, 4. föhrdowe- na zdjęciu znajduje się wybrzeże charakteryzujące się obecnością rozległych i głębokich rynien, ciągnących się od strony lądu w kierunku morza. Na terenie rynien stoją zabudowania. Oznaczono wybrzeża Danii., 5. fiordowo–szkierowe - zdjęcie ukazuje liczne wystające wysepki, przypominające kawałki skał oderwane od fiordów. Oznaczono wybrzeża Norwegii., 6. fierdowo–szkierowe - zdjęcie ukazuje po lewej stronie wzniesienie, po prawej niższe wzniesienie porośnięte roślinnością. Pomiędzy nimi oraz w oddali jest woda, co przypomina spokojną zatokę. Oznaczono wybrzeża Szwecji.
Typy wybrzeży Morza Bałtyckiego
Źródło: 1. autor – Pati99 z polskiej Wikipedii, CC BY-SA 3.0, Link
2. autor – Lolame, CC 0 Link
3. autor – Algkalv (talk) – Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link
4. autor – Bjoertvedt - Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link
5. autor – Algkalv (talk) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link
6. autor – Algkalv (talk) - Praca własna, Domena publiczna, Link
.
RwGlkN326kNIz
(Uzupełnij).