Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RALWDyyKqYyHy1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: grafika – autor – Chmee2/Valtameri - Praca własna, CC BY 3.0, Link [online], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telecommunication_equipment_in_Sisimiut_(3).JPG, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telecommunication_equipment_in_Sisimiut_(3).JPG.
RSRvEY0b2XlfK1
Ćwiczenie 2
Jakie czynniki zaliczane są do procesów współdziałających? Możliwe odpowiedzi: 1. wiatr, 2. budowa geologiczna, 3. zróżnicowanie wysokościowe wybrzeża, 4. pionowe ruchy skorupy ziemskiej
RvZ20fefrGo8I1
Ćwiczenie 3
Na podstawie wcześniej omawianej mapy (grafika interaktywna) wybierz typ wybrzeża, który obejmuje większość Morza Bałtyckiego. Możliwe odpowiedzi: 1. fiordowo-szkierowe, 2. fierdowo-szkierowe, 3. mierzejowo-zalewowe, 4. föhrdowe
2
Ćwiczenie 4
RtKYazUty1cgb
Opisz genezę powstania następujących typów wybrzeży: fiordowego, klifowego, mierzejowo-zalewowego i szkierowego.
R1Bu9f5ifH7sy
Wybierz, który typ wybrzeża powstał w wyniku akumulacyjnej działalności prądów przybrzeżnych i fal morskich. Możliwe odpowiedzi: 1. wybrzeże klifowe, 2.
RizuJZsAnFQvC
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1T3qeRnPcocs2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj główny typ wybrzeża Morza Bałtyckiego, który występuje w konkretnym państwie nadbałtyckim. Szewcja Możliwe odpowiedzi: 1. fierdowo-szkierowe, 2. mierzejowo-zalewowe, 3. föhrdowe Dania Możliwe odpowiedzi: 1. fierdowo-szkierowe, 2. mierzejowo-zalewowe, 3. föhrdowe Litwa Możliwe odpowiedzi: 1. fierdowo-szkierowe, 2. mierzejowo-zalewowe, 3. föhrdowe
21
Ćwiczenie 6

Korzystając z dodatkowych źródeł informacji oraz wiadomości z tematu, wypisz rodzaje wybrzeży według grup: niskie i wysokie.

R1VkVuLB2tDkk
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie tekstu źródłowego 1 i 2 sprecyzuj, jakich typów wybrzeży one dotyczą i podaj jakie są różnice między nimi.

  1. „Wysokie wybrzeże morskie, które powstaje w momencie zalania przez morze płytkich dolin lodowcowych na obszarach nizinnych. W Polsce można je zaobserwować w zachodniej i południowo‑zachodniej części Zalewu Szczecińskiego. Cechą wyróżniającą ich spośród pozostałych jest obecność głębokich, rozległych rynien, które ciągną się od lądu w kierunku morza. Można je zaobserwować u wschodnich wybrzeży Danii.”

  2. „Bardziej kojarzone z wybrzeżem Norwegii, występują także na terenie Danii. Ten robiący ogromne wrażenie typ wybrzeża powstał w momencie zatapiania przez morze dolnych partii żłobu lodowcowego po wytopieniu wypełniającego go lodowca.”

    Źródło:  http://kochampolskibaltyk.pl/

R1VkVuLB2tDkk
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Poniższa fotografia prezentuje Park Krajobrazowy Pape Dabas parks na Łotwie. Na podstawie źródeł internetowych napisz, co obejmuje ochrona w tym parku krajobrazowym.

Zapoznaj się z opisem zdjęcia. Prezentuje Park Krajobrazowy Pape Dabas parks na Łotwie. Na podstawie źródeł internetowych napisz, co obejmuje ochrona w tym parku krajobrazowym.

R1MsJrNUNTaas
Latarnia morska w Papa Dabas parks.
Źródło: dostępny w internecie: wikipedia.org, domena publiczna.
R1VkVuLB2tDkk
(Uzupełnij).