Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Narządy homologiczne są jednym z dowodów pośrednich ewolucji. Są to narządy organizmów należących do różnych jednostek systematycznych, powstające podczas rozwoju osobniczego z podobnych listków zarodkowych. W stadium ostatecznym mają taki sam zasadniczy plan budowy wewnętrznej i jednakowe powiązania z sąsiadującymi strukturami, natomiast mogą być zewnętrznie niepodobne i spełniać różne funkcje, np. skrzydła ptaków i kończyny przednie ssaków.

RKCJnXGXHqnNl1
Ilustracja interaktywna przedstawia porównanie kończyn górnych u pięciu różnych gatunków: człowieka, delfina, konia, nietoperza oraz kreta. W każdej z nich kolorem zielonym oznaczono kość ramienną, kolorem pomarańczowym kość przedramienia, kolorem czerwonym kość nadgarstka a kolorem niebieskim kość śródręcza i palców. Opis poszczególnych elementów: 1. Kończyna górna człowieka. Odpowiada za chwytanie przedmiotów. U człowieka kość ramienia i kości przedramienia mają podobną długość. Mocno zredukowane są kości nadgarstka, natomiast kości dłoni są długie. 2. Płetwa delfina. Odpowiada za pływanie. U delfina kość ramienia, przedramienia i nadgarstka są znacząco zredukowane, na rzecz kości śródręcza oraz palców. 3. Kończyna konia. Odpowiada za bieganie. U konia kość ramienna, przedramienia oraz śródręcza i palców są podobnej długości, natomiast kość nadgarstka jest znacznie zredukowana. Kości śródręcza i palców są połączone w jednej linii. 4. Kończyna przednia nietoperza. Odpowiada za latanie. U nietoperza, podobnie jak u innych gatunków, kość nadgarstka jest zredukowana. Kość ramienna i przedramienia są podobnej długości, natomiast kości śródręcza i palców są znacznie wydłużone i rozłożone. 5. Kończyna kreta. Odpowiada za kopanie korytarzy w glebie. U kreta kość ramienna oraz przedramienia są krótkie i masywne. Kość nadgarstka jest zredukowana, natomiast kości śródręcza i palców są wydłużone.
Przykłady narządów homologicznych.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
R151ONrP9Rg1J
Przykładami pośrednich dowodów ewolucji, których dostarcza anatomia porównawcza, są narządy homologiczne i analogiczne występujące u różnych grup organizmów. Po przeanalizowaniu grafiki interaktywnej podaj inny przykład dwóch par narządów, które są narządami homologicznymi. (Uzupełnij).
R1ZTsoCF5Ajdz
Przykładami pośrednich dowodów ewolucji, których dostarcza anatomia porównawcza, są narządy homologiczne i analogiczne występujące u różnych grup organizmów. Po przeanalizowaniu treści grafiki interaktywnej podaj inny przykład dwóch par narządów, które są narządami homologicznymi. (Uzupełnij).
Polecenie 2
Rz2UCERpO4lZj
Jednym z dowodów pośrednich ewolucji jest występowanie narządów homologicznych. Wymień co najmniej dwa inne dowody pośrednie ewolucji. (Uzupełnij).