Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RkuukSyVJ6bpg1
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RITGeBipsglNs1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. . Szczątki szkieletu dinozaura. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie. Latimeria. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie. Wyrostek robaczkowy człowieka. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie. Odcisk paproci drzewiastych na węglu. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie. Występowanie kości ogonowej u człowieka. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie. Podobieństwo budowy oka głowonoga i oka ryby. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie. Odcisk szkieletu praptaka. Możliwe odpowiedzi: Bezpośrednie, Pośrednie
Rlh1SuwVJDAGE1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Poniższe zdania dotyczące pośrednich dowodów na ewolucję z zakresu biochemii i genetyki oceń jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F). Cykl Krebsa u wszystkich znanych nam istot żywych jest identyczny, co oznacza, że ewolucja nie dotyczy procesów metabolicznych. Możliwe odpowiedzi: P, F. Istnieją odstępstwa od uniwersalności kodu genetycznego, na przykład fakt, że geny kodujące cytochromy różnią się u Eukaryota i Prokaryota. Możliwe odpowiedzi: P, F. Podobieństwa w budowie DNA mitochondrialnego stanowią podstawę do poszukiwań początku gatunku ludzkiego. Możliwe odpowiedzi: P, F
R18XoSWnCozHI1
Ćwiczenie 4
Różnica pomiędzy atawizmem a narządem szczątkowym wydaje się niewielka. Atawizm, w przeciwieństwie do narządu szczątkowego, to cecha, która nie jest typowa dla danego organizmu, ale występowała u jego dalekich przodków. Poniższe przykłady cech dopasuj do grupy „atawizmy” lub „narządy szczątkowe”. atawizmy Możliwe odpowiedzi: 1. standardowe owłosienie ciała człowieka, 2. występowanie trzecich zębów trzonowych (zębów mądrości), 3. nadmiernie rozwinięte kły u niektórych ludzi, 4. silne owłosienie całego ciała występujące u niektórych ludzi, 5. wyrostek robaczkowy narządy szczątkowe Możliwe odpowiedzi: 1. standardowe owłosienie ciała człowieka, 2. występowanie trzecich zębów trzonowych (zębów mądrości), 3. nadmiernie rozwinięte kły u niektórych ludzi, 4. silne owłosienie całego ciała występujące u niektórych ludzi, 5. wyrostek robaczkowy
2
Ćwiczenie 5

Przeciwnicy teorii ewolucji podają szereg argumentów i przykładów mających przeczyć bezpośrednim i pośrednim dowodom na ewolucję. Na przykład w książce „Ewolucja, dewolucja, nauka” Maciej Giertych pisze: „Latimeria, którą uważano za wymarły gatunek, stanowiący ogniwo pomiędzy rybami a zwierzętami lądowymi, ma się świetnie, a badanie tkanek miękkich Latimerii wykluczyło, by mogła być prapłazem”. W innym miejscu autor pisze o pandzie czerwonej: „Te pochodzące z umiarkowanych lasów Himalajów urocze stworzenia to tylko dalecy krewniacy rodziny pandowatych, którym zawdzięczają nazwę. Rodowodowo bliżej im do szopów i łasic. W istocie z pandami dzielą tylko podobną dietę, bogatą w pędy bambusa”.

Indeks górny Źródło: ,,Ewolucja, dewolucja, nauka'', autor: Maciej Giertych, wydawnictwo: Fronda, data wydania: 2016‑01‑29 Indeks górny koniec

Maciej Giertych (ur. 24 marca 1936 w Warszawie) - polityk i naukowiec, profesor nauk leśnych. Głosi poglądy kreacjonistyczne oraz jest członkiem organizacji Cercle Scientifique et Historique zrzeszającej kreacjonistów katolickich.

R1NqPQQzD0SGR
Uzupełnij poniższy tekst tak, żeby stanowił poprawną informację dotyczącą dowodów na ewolucję. Odnajdywane skamieliny Latimerii stanowią bezpośredniepośrednie dowody na ewolucję. Fakt odnalezienia współcześnie żyjących okazów oraz ich podobieństwo morfologiczne do form kopalnych stanowi bezpośrednipośredni dowód na ewolucję. Gatunek ten nazywamy żywą skamielinąformą przejściową. Porównanie tkanek miękkich Latimerii z tkankami współcześnie żyjących płazów i ryb dostarcza bezpośrednich/pośrednich dowodów na ewolucję. Są to dowody z zakresu paleontologii/anatomii porównawczej. Opisane przez autora książki „Ewolucja, dewolucja, nauka” podobieństwo w zachowaniu pandy wielkiej i czerwonej wynika z wpływu informacji genetycznej/środowiska. Podobieństwa te wynikają z ewolucji zbieżnej/rozbieżnej i są przykładami na analogię/homologię.
2
Ćwiczenie 6
RsjqaGZCqmxoM
Szkielet kończyny pandy wielkiej (Ailuropoda melanoleuca).
Źródło: Daderot, wikipedia.org, licencja: CC 0 1.0.
R18dTfr1ef8d1
Panda czerwona, pandka ruda (Ailurus fulgens).
Źródło: Mathias Appel, flickr, licencja: CC 0 1.0.

Na pierwszym z powyższych zdjęć znajduje się szkielet łapy pandy wielkiej (Ailuropoda melanoleuca) wystawiony na pokaz w tokijskim muzeum. Na drugim zdjęciu – panda czerwona zwana też pandką rudą (Ailurus fulgens).
Zaskakującą zdolnością obu wymienionych gatunków jest umiejętność chwytania przedmiotów i precyzyjnego manipulowania nimi za pomocą łap. Wśród kręgowców zdolności takie posiadają głównie naczelne, ze względu na obecność kciuka. Jeśli jednak przyjrzysz się uważnie pierwszemu zdjęciu, dostrzeżesz, że panda wielka również posiada coś na kształt kciuka. Jest to jednak szósty „palec” nieposiadający (w przeciwieństwie do pozostałych 5) pazura. Ten „kciuk” powstał z przekształcenia części kości nadgarstka i występuje zarówno u pandy wielkiej, jak i pandy czerwonej.

Oba opisywane gatunki należą do rzędu drapieżnych (Carnivora) i podrzędu psokształtnych (Caniformia). Panda wielka jest gatunkiem należącym do  rodziny niedźwiedziowatych (Ursidae), a pandka ruda do pandkowatych (Ailuridae). Nie zawsze jednak tak było. Ze względu na podobieństwo morfologiczne panda wielka od początku uznawana była za niedźwiedzia. Następnie, na podstawie między innymi podobieństw w budowie układu rozrodczego, oba gatunki zaklasyfikowano do rodziny szopowatych. W kolejnym etapie stworzono nową rodzinę, do której należały panda wielka i pandka ruda. Dopiero badania molekularne, polegające na porównaniu sekwencji nukleotydów wielu gatunków ssaków drapieżnych, pozwoliły na zaklasyfikowanie pandy wielkiej do niedźwiedziowatych, a pandki rudej do pandkowatych (których jest obecnie jedynym przedstawicielem).

Pomimo że oba opisywane gatunki zamieszkują podobne tereny i żywią się identycznym pokarmem (bambus), to fałszywe kciuki wykształciły się u nich niezależnie w toku ewolucji.

ROK7gD6xOaYEz
Na podstawie własnej wiedzy i powyższego wybierz odpowiednie określenie opisujące zależności ewolucyjne pomiędzy kciukiem naczelnych i „kciukami” omawianych gatunków. Możliwe odpowiedzi: 1. Kciuki naczelnych i pand są pośrednim dowodem na ewolucję z zakresu anatomii porównawczej. Ich wytworzenie to wynik konwergencji., 2. Kciuki naczelnych i pand są pośrednim dowodem na ewolucję z zakresu anatomii porównawczej. Ich wytworzenie to wynik dywergencji., 3. Kciuki naczelnych i pand są bezpośrednim dowodem na ewolucję z zakresu anatomii porównawczej. Ich wytworzenie to wynik konwergencji., 4. Kciuki naczelnych i pand są bezpośrednim dowodem na ewolucję z zakresu anatomii porównawczej. Ich wytworzenie to wynik dywergencji.
31
Ćwiczenie 7

Oceń, czy ludzki kciuk i kciuki gatunków opisywanych w tekście do ćwiczenia nr 6 są narządami analogicznymi czy homologicznymi. Swoją odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do pochodzenia tych struktur oraz ich funkcji.

uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie tekstu do ćwiczenia nr 6 napisz, jaki pośredni dowód na ewolucję był rozstrzygający w kwestii przynależności pandy wielkiej (Ailuropoda melanoleuca) oraz pandki rudej (Ailurus fulgens) do oddzielnych rodzin. Jaka dziedzina biologii dostarczyła tego dowodu?

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida