Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie prezentacji i dostępnych źródeł wiedzy scharakteryzuj prawidłowości w przestrzennym zróżnicowaniu dostępu do usług edukacyjnych na świecie oraz wyjaśnij ich przyczyny.

Ry4r33IzRwBoI
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Oceń rolę dostępu do edukacji i nakładów na działalność badawczo‑rozwojową w rozwoju społeczno‑gospodarczym.

R1Awl50SLi4Bk
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij prawidłowości w przestrzennym zróżnicowaniu nakładów na działalność badawczo‑rozwojową na świecie.

R4srEpgDwISoF
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Czy dostęp do edukacji jest jednakowy dla mężczyzn i kobiet? Odpowiedź uzasadnij, korzystając z dodatkowych źródeł informacji geograficznej. Możesz skorzystać np. z badań UNESCO w ramach programu Global Education Monitoring.

RAGMZZ0gnEtYe
(Uzupełnij).
RDnAWB1Rm7Ap01
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.