Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RknliHiPUdR6W1
Ćwiczenie 1
Spośród podanych niżej państw wybierz trzy o największych nakładach na działalność badawczo-rozwojową w mld USD. Możliwe odpowiedzi: 1. USA, 2. Japonia, 3. Chiny, 4. Kanada, 5. Szwajcaria, 6. Indie
Rx057TjNhQbUz1
Ćwiczenie 2
Uporządkuj podane państwa według rosnącej oczekiwanej liczby lat edukacji dzieci i młodzieży. Elementy do uszeregowania: 1. Nowa Zelandia, 2. Węgry, 3. Peru, 4. Kambodża, 5. Nigeria
21
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj poniższe mapy, a następnie wykonaj poniższe polecenia.

RlnqJIoobJFsK
Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych w latach 2016–2018 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych Banku Światowego, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1LlgW5B61Alj
Wskaźnik HDI w 2018 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych http://hdr.undp.org/, licencja: CC BY-SA 3.0.

A. Sformułuj zależność między dostępem do usług a poziomem rozwoju społeczno‑gospodarczego.

R1WlbxOyiDSMw
(Uzupełnij).

B. Wymień dwie przyczyny niskiego dostępu do edukacji w wielu państwach Afryki Subsaharyjskiej.

RvRjNztWoAPKi
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 3
R1VQ65nsk8jAM
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj poniższy wykres, a następnie oceń poprawność stwierdzeń w tabeli poniżej.

RJpKMcuVA7Jtx
Wskaźnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych (w %) i wydatki na edukację (w % PKB) w latach 2017–2018
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych Banku Światowego, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Q4hdZDPCEkA
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. W państwach słabo rozwiniętych wskaźnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych jest większy niż w krajach wysoko rozwiniętych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W państwach wysoko rozwiniętych wydatki na edukację stanowią większy odsetek niż w państwach słabo rozwiniętych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W krajach, w których wydatki na edukację stanowią większy odsetek PKB, wartości wskaźnika skolaryzacji netto dla szkół podstawowych są wyższe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W niektórych krajach słabo rozwiniętych wydatki stanowią niewielki odsetek PKB, a w innych krajach słabo rozwiniętych - duży.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj dane zawarte w poniższej tabeli, a następnie wykonaj do niej polecenia.

R1JXHiULmxxz1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

B. Wyjaśnij przyczynę bardzo wysokiego wzrostu nakładów na działalność badawczo‑rozwojową w kraju z pierwszego wiersza tabeli.

R1R9SEqEs4lgs
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące wskaźnika skolaryzacji brutto i netto dla Szwajcarii i Beninu w latach 2017‑2018. Wyjaśnij przyczyny wysokich wartości wskaźników skolaryzacji brutto w obu krajach.

RkYbqm4ywAfj0
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych Banku Światowego, licencja: CC BY-SA 3.0.
R11A2q8eanEZJ
(Uzupełnij).
RGppBG9dwuvBW2
Ćwiczenie 7
Jednym z najbardziej znanych rankingów uniwersytetów na świecie jest webometryczny ranking uniwersytetów świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities). Bierze on pod uwagę m.in. ilość treści internetowych, widoczność i wpływ tych publikowanych treści według liczby linków zewnętrznych (cytowalność stron), a także prestiż uczelni.
Poniżej przedstawiono nazwy kilku uniwersytetów i uczelni wyższych na wysokich pozycjach w tym rankingu.

Korzystając z dodatkowych źródeł informacji geograficznej i własnej wiedzy, przyporządkuj te nazwy do odpowiednich kategorii ustalonych według lokalizacji.
USA Możliwe odpowiedzi: 1. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, 2. Uniwersytet w Cambridge, 3. Uniwersytet Edynburski, 4. Uniwersytet Stanforda, 5. RWTH Aachen, 6. Uniwersytet Princeton, 7. Uniwersytet Harvarda, 8. Uniwersytet Oksfordzki, 9. MIT, 10. Uniwersytet McGilla, 11. Uniwersytet Yale, 12. Uniwersytet w Heidelbergu Kanada Możliwe odpowiedzi: 1. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, 2. Uniwersytet w Cambridge, 3. Uniwersytet Edynburski, 4. Uniwersytet Stanforda, 5. RWTH Aachen, 6. Uniwersytet Princeton, 7. Uniwersytet Harvarda, 8. Uniwersytet Oksfordzki, 9. MIT, 10. Uniwersytet McGilla, 11. Uniwersytet Yale, 12. Uniwersytet w Heidelbergu Wielka Brytania Możliwe odpowiedzi: 1. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, 2. Uniwersytet w Cambridge, 3. Uniwersytet Edynburski, 4. Uniwersytet Stanforda, 5. RWTH Aachen, 6. Uniwersytet Princeton, 7. Uniwersytet Harvarda, 8. Uniwersytet Oksfordzki, 9. MIT, 10. Uniwersytet McGilla, 11. Uniwersytet Yale, 12. Uniwersytet w Heidelbergu Niemcy Możliwe odpowiedzi: 1. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej, 2. Uniwersytet w Cambridge, 3. Uniwersytet Edynburski, 4. Uniwersytet Stanforda, 5. RWTH Aachen, 6. Uniwersytet Princeton, 7. Uniwersytet Harvarda, 8. Uniwersytet Oksfordzki, 9. MIT, 10. Uniwersytet McGilla, 11. Uniwersytet Yale, 12. Uniwersytet w Heidelbergu
31
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższy wykres, a następnie, korzystając z własnej wiedzy i innych źródeł informacji geograficznej, podaj przyczyny nierównego dostępu do edukacji kobiet i mężczyzn w niektórych państwach.

R1LiY8GbON0KE
Wskaźnik ukończenia szkoły podstawowej (w %) w latach 2017–2018
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych Banku Światowego.
Rlm0cIffZGqLB
(Uzupełnij).