Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑azure

Przebieg impulsacji nerwowej

R1T6GbIekT0Sm1
Ilustracja przedstawia impulsację nerwową na przykładzie odruchu kolanowego. Na ilustracji przedstawiono ludzkie nogi w pozycji siedzącej. Młotek uderza w kolano. Stopa wraz z noga do kolana unosi się nieco do góry. W udzie zaznaczono mięsień czworogłowy uda oraz tylne mięśnie uda. Za pośrednictwem ciała neuronu czuciowego w zwoju korzenia grzbietowego impuls biegnie do rdzenia kręgowego. Tam jest odebrany przez interneuron oraz neurony ruchowe leżące w istocie szarej rdzenia, po czym biegnie do mięśni ud. Opisano: Bodziec (uderzenie młoteczkiem w ścięgno mięśnia czworogłowego uda) odebrany zostaje przez receptor czuciowy, co zapoczątkowuje impuls nerwowy w neuronie czuciowym. Impuls nerwowy za pośrednictwem neuronu czuciowego jest przekazywany do ośrodków nerwowych rdzenia kręgowego. Impuls nerwowy biegnie neuronem czuciowym do interneuronu, a następnie do neuronu ruchowego. Neuron kojarzeniowy hamuje neuron ruchowy, który unerwia tylne mięśnie uda o działaniu antagonistycznym do reakcji wykonywanej przez mięsień czworogłowy uda. Neuron ruchowy doprowadza impuls nerwowy do narządu wykonawczego – mięśnia czworogłowego uda, powodując jego skurcz i wyprostowanie podudzia.
Impulsacja nerwowa na przykładzie odruchu kolanowego.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 4.0.
Polecenie 1
R1BlvS0on49p5
Przeanalizuj grafikę interaktywną przedstawiającą przebieg impulsacji nerwowej i opisz drogę impulsu nerwowego od receptora do efektora. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RZXdF9w3yRLgI
Analizując przedstawione na grafice interaktywnej informacje, wyjaśnij, na czym polega rola interneuronów w powstaniu odpowiedzi na przyjęty bodziec. (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1RR9MbOOhAjQ
Korzystając z grafiki interaktywnej oraz odwołując się do własnej wiedzy, wykaż na dowolnie wybranym przykładzie, że nie wszystkie reakcje organizmu wymagają kontroli ze strony mózgowia. (Uzupełnij).