1
Pokaż ćwiczenia:
Rw7sre6MtL62e1
Ćwiczenie 1
Opisz budowę rdzenia kręgowego.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1
RgrgNujXWvuiE
Zaznacz wszystkie elementy budowy rdzenia kręgowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Istota szara, 2. Istota biała, 3. Istota żółta, 4. Nerw rdzeniowy, 5. Nerw trójdzielny, 6. Korzeń brzuszny, 7. Korzeń grzbietowy
R1E2svGJ0goVv1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących rdzenia kręgowego.. Przez istotę białą przebiega kanał środkowy wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rdzeń, podobnie jak kresomózgowie, tworzą istota szara i biała.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Po obu stronach rdzenia kręgowego rozmieszczone są korzenie nerwowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pasma istoty białej tworzą rogi grzbietowe i rogi brzuszne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RIEEXI6zbEGIv1
Ćwiczenie 3
Zaznacz czynności organizmu, za które odpowiadają ośrodki znajdujące się w rdzeniu kręgowym. Możliwe odpowiedzi: 1. uczucie głodu i sytości, 2. praca mięśni ręki, 3. skurcze przepony, 4. utrzymywanie stałej temperatury ciała, 5. praca serca
RCDWzw3WPpqY82
Ćwiczenie 4
Połącz w pary elementy budowy rdzenia kręgowego z ich opisami. Kanał środkowy Możliwe odpowiedzi: 1. Są zbudowane z aksonów neuronów ruchowych wychodzących z rdzenia do mięśni., 2. Są zbudowane z ciał neuronów odbierających informacje z neuronów czuciowych., 3. Przebiega w środku istoty szarej, jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym., 4. Jest zbudowany z aksonów neuronów czuciowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych (międzykręgowych)., 5. Tworzą ją skupiska ciał neuronów., 6. Jest złożona z pęczków aksonów (długich wypustek neuronów). Rogi grzbietowe Możliwe odpowiedzi: 1. Są zbudowane z aksonów neuronów ruchowych wychodzących z rdzenia do mięśni., 2. Są zbudowane z ciał neuronów odbierających informacje z neuronów czuciowych., 3. Przebiega w środku istoty szarej, jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym., 4. Jest zbudowany z aksonów neuronów czuciowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych (międzykręgowych)., 5. Tworzą ją skupiska ciał neuronów., 6. Jest złożona z pęczków aksonów (długich wypustek neuronów). Istota szara Możliwe odpowiedzi: 1. Są zbudowane z aksonów neuronów ruchowych wychodzących z rdzenia do mięśni., 2. Są zbudowane z ciał neuronów odbierających informacje z neuronów czuciowych., 3. Przebiega w środku istoty szarej, jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym., 4. Jest zbudowany z aksonów neuronów czuciowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych (międzykręgowych)., 5. Tworzą ją skupiska ciał neuronów., 6. Jest złożona z pęczków aksonów (długich wypustek neuronów). Korzenie brzuszne Możliwe odpowiedzi: 1. Są zbudowane z aksonów neuronów ruchowych wychodzących z rdzenia do mięśni., 2. Są zbudowane z ciał neuronów odbierających informacje z neuronów czuciowych., 3. Przebiega w środku istoty szarej, jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym., 4. Jest zbudowany z aksonów neuronów czuciowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych (międzykręgowych)., 5. Tworzą ją skupiska ciał neuronów., 6. Jest złożona z pęczków aksonów (długich wypustek neuronów). Istota biała Możliwe odpowiedzi: 1. Są zbudowane z aksonów neuronów ruchowych wychodzących z rdzenia do mięśni., 2. Są zbudowane z ciał neuronów odbierających informacje z neuronów czuciowych., 3. Przebiega w środku istoty szarej, jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym., 4. Jest zbudowany z aksonów neuronów czuciowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych (międzykręgowych)., 5. Tworzą ją skupiska ciał neuronów., 6. Jest złożona z pęczków aksonów (długich wypustek neuronów). Korzeń grzbietowy Możliwe odpowiedzi: 1. Są zbudowane z aksonów neuronów ruchowych wychodzących z rdzenia do mięśni., 2. Są zbudowane z ciał neuronów odbierających informacje z neuronów czuciowych., 3. Przebiega w środku istoty szarej, jest wypełniony płynem mózgowo-rdzeniowym., 4. Jest zbudowany z aksonów neuronów czuciowych znajdujących się w zwojach rdzeniowych (międzykręgowych)., 5. Tworzą ją skupiska ciał neuronów., 6. Jest złożona z pęczków aksonów (długich wypustek neuronów).
21
Ćwiczenie 5

Rdzeń odpowiada między innymi za przekazywanie informacji z mózgowia do narządów wykonawczych – mięśni. Na schemacie przedstawiono przekroje poprzeczne przez rdzeń kręgowy w trzech rożnych jego odcinkach.

R1CHuhxY8Vf7r
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YN8fIqZgJBv
Na podstawie analizy informacji przedstawionych na schemacie oraz własnej wiedzy sformułuj wniosek dotyczący grubości istoty szarej. Uwzględnij poszczególne odcinki rdzenia kręgowego oraz ilość masy mięśniowej, do której docierają nerwy z danego odcinka rdzenia kręgowego. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Na schemacie przestawiono przebieg impulsacji nerwowej z udziałem rdzenia kręgowego.

R6vzPpbBD5zeA
Na podstawie analizy schematu wybierz zdania, które prawidłowo charakteryzują struktury biorące udział w przebiegu impulsacji z udziałem rdzenia kręgowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Wszystkie neurony czuciowe docierają do rdzenia kręgowego nerwem mieszanym, a następnie korzeniem brzusznym wchodzą w istotę szarą., 2. Ciała neuronów czuciowych mieszczą się w zwojach korzeni grzbietowych., 3. Ciała wszystkich neuronów ruchowych znajdują się w istocie białej rdzenia kręgowego., 4. Wypustki neuronów ruchowych opuszczają rdzeń korzeniami brzusznymi., 5. Wypustki neuronów ruchowych łączą się z neuronami komórek czuciowych, tworząc nerwy mieszane.
R1ZYPCppLR8Sf
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 6
RTFls6zGLF3pX
Zaznacz zdania, które prawidłowo charakteryzują struktury biorące udział w przebiegu impulsacji z udziałem rdzenia kręgowego. Możliwe odpowiedzi: 1. Wszystkie neurony czuciowe docierają do rdzenia kręgowego nerwem mieszanym, a następnie korzeniem brzusznym wchodzą w istotę szarą., 2. Ciała neuronów czuciowych mieszczą się w zwojach korzeni grzbietowych., 3. Ciała wszystkich neuronów ruchowych znajdują się w istocie białej rdzenia kręgowego., 4. Wypustki neuronów ruchowych opuszczają rdzeń korzeniami brzusznymi., 5. Wypustki neuronów ruchowych przebiegają wraz z wypustkami neuronów czuciowych, tworząc nerwy mieszane.
31
Ćwiczenie 7
RegtqfpxmxQxR
Korzenie grzbietowe i brzuszne, wychodząc z rdzenia kręgowego, łączą się ze sobą w nerw rdzeniowy. Wyjaśnij, jakie skutki dla funkcjonowania poszczególnych części ciała człowieka niesie za sobą uszkodzenie korzeni grzbietowych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Informacje odbierane przez receptory czuciowe docierają neuronami czuciowymi do rdzenia kręgowego, a stąd kierowane są w górę rdzenia za pośrednictwem neuronów kojarzeniowych. Mózg analizuje otrzymane informacje i wysyła odpowiedź, która innymi neuronami kojarzeniowymi dociera do rdzenia kręgowego i neuronów ruchowych, a następnie do narządów wykonawczych (efektorów).

RV1ftgmqK7Azp
Korzystając z informacji zawartych w tekście, wykaż, że rola rdzenia kręgowego polega na łączeniu obwodowego układu nerwowego z mózgowiem. (Uzupełnij).