Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj etapy kaptażu i opisz, na czym polega proces bifurkacji.

R173WZFv75x6r
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Napisz, w jakich miejscach zachodzi kaptaż i podaj przykłady wystąpienia tego procesu.

R173WZFv75x6r
(Uzupełnij).
R1a8DA49MlOk51
Schemat przedstawia etapy kaptażu na przykładzie Gór Świętokrzyskich. Na pierwszej mapie znaczone jest pasmo Klonowskie, Dolina Witkowska, pasmo główne i Dolina Kielecko – Łagowska w Górach Świętokrzyskich. Wzdłuż Doliny Witkowskiej płynie rzeka Pokrzywianka, a w Dolinie Kielecko – Łagowskiej rzeka Lubrzanka. Od krańca Lubrzanki do drugiej rzeki prowadzi czerwona linia. Na drugiej mapie znaczone jest pasmo Klonowskie, Dolina Witkowska i Dolina Kielecko – Łagowska w Górach Świętokrzyskich. Wzdłuż Doliny Witkowskiej płynie rzeka Pokrzywianka, a w Dolinie Kielecko – Łagowskiej rzeka Lubrzanka. Kraniec Lubrzanki wydłużył się i rozdzielił pasmo główne na Pasmo Masłowskie i Pasmo Łysogórskie. Na trzeciej mapie znaczone jest pasmo Klonowskie, Dolina Witkowska i Dolina Kielecko – Łagowska w Górach Świętokrzyskich. Wzdłuż Doliny Witkowskiej płynie rzeka Pokrzywianka, której bieg skrócił się. Natomiast rzeka Lubrzanka płynie w Dolinie Kielecko – Łagowskiej, rozdziela pasmo główne na Pasmo Masłowskie i Pasmo Łysogórskie i łączy się z początkiem rzeki Pokrzywianki. Łączenie pomiędzy tymi dwoma rzekami wyschło i Lubrzanka przyjęła kształt litery U. Na czwartej mapie znaczone jest pasmo Klonowskie, Dolina Witkowska i Dolina Kielecko – Łagowska w Górach Świętokrzyskich. Rzeka Lubrzanka płynie od Doliny Witkowskiej, rozdziela pasmo główne na Pasmo Masłowskie i Pasmo Łysogórskie i płynie dalej przez Dolinę Kielecko – Łagowską, przyjmując kształt litery U. Rzeka Pokrzywianka jest w postaci szczątkowej w postaci cienkich strumyczków odchodzących od Lubrzanki.
Etapy kaptażu na przykładzie Gór Świętokrzyskich
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
RdIccnlukLna01
(Uzupełnij).