Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1FbRHJCw7LtB1
Ćwiczenie 1
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wybierz prawidłowe dokończenie zdania. Ścieranie dna koryta wleczonym przez wodę żwirem i piaskiem oraz drążeniu w nim zagłębień w wyniku uderzeń głazów opadających grawitacyjnie lub przemieszczanych przez wiry wodne to proces: Możliwe odpowiedzi: 1. erozji wgłębnej, 2. erozji wstecznej, 3. erozji bocznej, 4. akumulacji.
R17IY5L3SGI4K1
Ćwiczenie 2
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wybierz z podanych określeń te, które dotyczą erozyjnych form rzeźby związanych najczęściej ze środkowym biegiem rzeki. Możliwe odpowiedzi: 1. meander, 2. źródło, 3. kaptaż, 4. starorzecze, 5. dolina V-kształtna.
RAr2zSRg6NvEr1
Ćwiczenie 3
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wybierz z podanych określeń te, które dotyczą erozyjnych form rzeźby związanych najczęściej z górnym biegiem rzeki. Możliwe odpowiedzi: 1. kaptaż, 2. terasy rzeczne, 3. meander, 4. kocioł eworsyjny, 5. dolina V - kształtna.
Rib1JZiZ1L4Nq2
Ćwiczenie 4
Wersja alternatywna ćwiczenia: Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. 1. Dolina rzeczna w biegu górnym jest typową doliną U-kształtną. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. W biegu dolnym rzeki dominuje erozja wsteczna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Baza erozyjna określa głębokość, do jakiej rzeki mogą wcinać swoje koryta i doliny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. W wyniku kaptażu rzeka może przeciąć dział wodny i przechwycić rzekę o mniejszej sile erozyjnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
RiqkiWmA5cskX2
Ćwiczenie 5
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wybierz dowolny bieg rzeki i go scharakteryzuj.
2
Ćwiczenie 6
RktqYuHkJj2xz
Wersja alternatywna ćwiczenia: Uzupełnij samodzielnie tekst. 1. Odcinek doliny o dnie węższym, zboczach wyższych i bardziej stromych niż w obu odcinkach sąsiednich to... 2. Jezioro w dolinie rzeki, którego misa jest częścią dawnego koryta rzeki, odciętego od współczesnego koryta to... 3. Przeciągnięcie (zdobycie) jednej rzeki przez drugą wskutek erozji wstecznej to... 4. Erozja prowadzącej do pogłębiania koryta rzecznego i tworzenia doliny V-kształtnej to erozja... 5. Długa, wklęsła forma terenu, o jednostronnym spadku w profilu podłużnym, powstała wskutek erozyjnej działalności rzeki to... 6. Schodowate formy w dnie doliny lub na jej zboczu o pochodzeniu erozyjnym lub akumulacyjno-erozyjnym to... 7. Drążenie podłoża skalnego przez kamienie poruszane wirem wodnym (występuje np. pod wodospadem) to... .
RO8mEPbdNzaJT
Uzupełnij tekst: Odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek wodny (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze to 1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż.
Jezioro w dolinie rzeki, którego misa jest częścią dawnego koryta odciętego od współczesnego koryta to 1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż.
Przeciągnięcie (zdobycie) jednej rzeki przez drugą wskutek erozji wstecznej to 1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż.
Erozja 1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż prowadzi do pogłębiania koryta rzecznego i tworzenia doliny V-kształtnej.
1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż to długa, wklęsła forma terenu, o jednostronnym spadku w profilu podłużnym, powstała wskutek erozyjnej działalności rzeki.
Schodowate formy w dnie doliny lub na jej zboczu o pochodzeniu erozyjnym lub akumulacyjno-erozyjnym to 1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż.
1. Dolina, 2. przełom, 3. Eworsja, 4. terasy, 5. wgłębna, 6. starorzecze, 7. kaptaż to inaczej drążenie podłoża skalnego przez kamienie poruszane wirem wodnym (występuje np. pod wodospadem).
2
Ćwiczenie 7
R14IIWuv0Hlgd
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wymień 3 poruszone w tym materiale procesy rzeźbotwórcze i krótko je opisz.
Źródło: Grafika: M. Zawadzka-Kuc, R. Wróblewski, Ciekawi świata 1, Geografia, podręcznik zakres rozszerzony, OPERON, Gdynia 2012, s. 248.
RMMCI73htUQZg
Kaptaż rzeczny to: Możliwe odpowiedzi: 1. erozja prowadząca do poszerzania dna doliny przez podmywanie brzegów i podcinanie zboczy, 2. erozja prowadząca do pogłębiania koryta rzecznego, a pośrednio też doliny, 3. erozja prowadząca do cofania się progów w korycie rzecznym i rozcinania zamknięcia doliny, 4. przeciągnięcie rzeki; zdobycie rzeki przez drugą wskutek erozji wstecznej
3
Ćwiczenie 8
RlhqcIQThVmuz
Wersja alternatywna ćwiczenia: Uporządkuj etapy powstawania meandrów. Elementy do uszeregowania: 1. Rzeka prostuje swój bieg. Meander zostaje odcięty od koryta – staje się starorzeczem. 2. Erozja boczna powoduje coraz większe wygięcie zakola tak, że dochodzi do przerwania meandru (szyi meandra). 3. Nurt rzeki podmywa zewnętrzny brzeg rzeki, na wewnętrznym brzegu zaczyna się odkładać materiał skalny (piasek), gdyż woda płynie tu wolniej. 4. Wskutek erozji brzegu i akumulacji materiału na rzece tworzy się typowe zakole, które coraz bardziej przypomina podkowę.
RbQuNNEMBHuAx
Uporządkuj etapy powstawania meandrów od najwcześniejszego do najpóźniejszego: Elementy do uszeregowania: 1. Wskutek erozji brzegu i akumulacji materiału na rzece tworzy się typowe zakole, które coraz bardziej przypomina podkowę., 2. Erozja boczna powoduje coraz większe wygięcie zakola tak, że dochodzi do przerwania meandru (szyi meandra)., 3. Erozja boczna powoduje coraz większe wygięcie zakola tak, że dochodzi do przerwania meandru (szyi meandra)., 4. Nurt rzeki podmywa zewnętrzny brzeg rzeki, na wewnętrznym brzegu zaczyna się odkładać materiał skalny (piasek), gdyż woda płynie tu wolniej.