Strona główna Grafika interaktywna
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Gdzie stosuje się beton? Jakie rodzaje betonu stosuje się w różnych miejscach?

Zapoznaj się z poniższymi fotografiami, które przedstawiają elementy betonowe, a następnie rozwiąż ćwiczenia.

Zapoznaj się z opisami fotografii, które przedstawiają elementy betonowe, a następnie rozwiąż ćwiczenia.

1
R1eNd9VL9bmxw
Ćwiczenie 1
Połącz beton z odpowiednim głównym składnikiem modyfikującym. stłuczka szklana Możliwe odpowiedzi: 1. beton elastyczny, 2. beton fotokatalityczny, 3. beton przezroczysty, 4. beton szklany, 5. fibrobeton włókna stalowe Możliwe odpowiedzi: 1. beton elastyczny, 2. beton fotokatalityczny, 3. beton przezroczysty, 4. beton szklany, 5. fibrobeton światłowód Możliwe odpowiedzi: 1. beton elastyczny, 2. beton fotokatalityczny, 3. beton przezroczysty, 4. beton szklany, 5. fibrobeton włókna polioctanu winylu Możliwe odpowiedzi: 1. beton elastyczny, 2. beton fotokatalityczny, 3. beton przezroczysty, 4. beton szklany, 5. fibrobeton nanocząstki TiO2 Możliwe odpowiedzi: 1. beton elastyczny, 2. beton fotokatalityczny, 3. beton przezroczysty, 4. beton szklany, 5. fibrobeton
Ćwiczenie 2
R1RLGTzfL5nRd1
Opisz, czym charakteryzują się: beton elastyczny, beton architektoniczny, beton samozagęszczalny, fibrobeton.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com; www.pixy.org, www.pixabay.com, www.pixabay.com, domena publiczna.
Rvcir3tyLbV4V
Dopasuj rodzaj betonu do jego zastosowania. fitobeton Możliwe odpowiedzi: 1. konstrukcja wieżowców