Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Beton to materiał otrzymany ze zmieszania spoiwa (cementucementcementu) i drobnoziarnistego wypełniacza (kruszywa), np. żwiru oraz wody.

RfrUTqDj9Z8dM
Schemat. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Pożądane właściwości betonów
  • Elementy należące do kategorii Pożądane właściwości betonów
  • Nazwa kategorii: wytrzymałość
  • Nazwa kategorii: ognioodporność
  • Nazwa kategorii: mrozoodporność
  • Nazwa kategorii: wodoszczelność
  • Nazwa kategorii: samooczyszczanie
  • Nazwa kategorii: elastyczność
  • Koniec elementów należących do kategorii Pożądane właściwości betonów
Właściwości betonu

Rodzaje betonów

Fitobetony

R1MT7by97G5vh
Właściwości Betony modyfikowane włóknami stalowymi, fibrami lub włóknami polimerowymi z polipropylenu lub nylonu., Zastosowanie Fibrobeton zmodyfikowany włóknami stalowymi lub fibrami stosuje się do obiektów narażonych na obciążenia dynamiczne, np. jezdni lotniskowych i drogowych, posadzek pod maszyny. Stosuje się go też do budowy tuneli, węzłów kolejowych, basenów, wzmocnień zboczy, ścian ale także jako materiał obiektów odpornych na wybuchy lub pochłaniające energię zniszczenia podczas oddziaływań sejsmiczne. Przykładem może być płyta zapory w Longshua (Chiny), poddana oddziaływaniom sejsmicznym. Fibrobeton zmodyfikowany włóknami polimerowymi umożliwia wyeliminowanie zbrojeń stalowych w niektórych konstrukcjach. Beton taki stosuje się w budowie mostów, posadzek, stropów, fundamentów, obiektów narażonych na temperatury pożarowe

Betony reaktywne i ultrawysokowartościowe

Rnoargcugp1RN
Właściwości Betony o bardzo małej zawartości wody zawierające bardzo dużą zawartość cementu i mikrokrzemionki oraz odpowiedni superplastyfikator. Betony o wysokiej ognioodporności, trwałości i odporności na czynniki korozyjne. Wytrzymałe na rozciąganie i zginanie., Zastosowanie Stosowane są do konstrukcji wymagających wytrzymałości mechanicznej i trwałości z możliwością zrezygnowania ze zbrojenia i budowania cieńszych przekrojów.
RX6RpKCEHNQqy
Most Gärtnerplatz w miejscowości Kassel w Niemczech zbudowany w 2007 r.
Źródło: dostępny w internecie: wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Betony elastyczne

RwxoZUQkPFR2M
Właściwości Betony modyfikowane włóknami z polioctanu winylu pokrytego etylenem lub propylenem. Dużo lżejsze niż beton zwykły oraz dużo bardziej wytrzymałe na rozciąganie i zginanie. Dobierając rodzaj włókien można kontrolować zdolność betonu do zginania i wielkość odkształcenia przy zginaniu., Zastosowanie Stosowane do konstrukcji, które mają być bardziej odporne na huragany i inne klęski żywiołowe. Stosowany na przykład do budowy rdzeni budynków w Japonii, zabezpieczając je przed trzęsieniami ziemi albo do budowy trwałych pomostów, chroniąc je przed przedwczesnym pękaniem.

Betony samozagęszczalne

RJcbo4aeE395o
Właściwości Betony samozagęszczalne lub upłynnione to betony powstałe przy użyciu specjalnych superplastyfikatorów oraz domieszek korygujących lepkość., Zastosowanie Stosuje się je w konstrukcjach o złożonych kształtach i gęstym zbrojeniu. Ich użycie pozwala na szczelne wypełnienie, nawet przy obecności gęstego zbrojenia. Betony te używa się w przypadku rozbudowy już istniejących obiektów, zwłaszcza historycznych i zabytkowych obiektów. Betony samozagęszczalne użyto m.in. przy budowie największego na świecie akwarium Georgia Aquarium w USA.
RvLBwkPea1Udn
Akwarium Georgia Aquarium w USA
Źródło: Diliff, licencja: CC BY-SA 3.0.

Betony architektoniczne

Rg2r7YONYHiMR
Właściwości Betony architektoniczne powstają przy użyciu barwników, kolorowych cementów i kruszyw., Zastosowanie Betony te stosuje się celem uzyskania imitacji efektów przestrzennych, do wykonywania powierzchni zewnętrznych wielkich bloków i płyt ściennych. Możliwa jest obróbka powierzchni betonu, pozwalająca na nieograniczoną kreatywność.
RJgYOQfsdlPPR
Beton architektoniczny zyskał popularność wraz z pojawieniem się nowych stylów, takich jak modernizm, minimalizm oraz styl industrialny.
Źródło: dostępny w internecie: unsplash.com, domena publiczna.

Betony przezroczyste

RyRAfYytfDPz0
Właściwości Betony przeźroczyste są to betony modyfikowane włóknami optycznymi przez co mogą przepuszczać światło., Zastosowanie Beton ten stosuje się podobnie jak beton zwykły, jako standardowy materiał budowlany gdyż włókna nie pogarszają jego wytrzymałości i może on być stosowany pod obciążeniem. Beton ten często się stosuje też do tworzenia sztuki oraz jako materiał dekoracyjny.

Betony szklane

R3UChwQTdNgWt
Właściwości Beton szklany czyli beton modyfikowany stłuczką szklaną przez co zarówno utylizowane jest szkło jak i otrzymany produkt posiada lepszą wytrzymałość, ciekawy wygląd oraz dowolny kolor i strukturę., Zastosowanie Stosowany jest do budowy blatów kuchennych, posadzek chodnikowych i łazienkowych, , schodów, stołów czy płyt ściennych.

Betony samonaprawialne

RU87gdt2u5BNd
Właściwości Betony które po uszkodzeniu są w stanie się same naprawić, ponieważ zawierają materiał naprawczy. Materiałem tym mogą być specjalne bakterie, które w trakcie uszkodzenia betonu wydzielają węglan wapnia, który wypełnia uszkodzenie., Zastosowanie Betony te cechują się plastycznością podobną do metali, są w stanie się wyginać przez co stosuje się je do budowy konstrukcji poddawanych silnym obciążeniom, na przykład w terenach sejsmicznych

Beton fotokatalityczny

RnGC2kHg1Isrg
Właściwości Beton zmodyfikowany cząstkami fotokatalitycznymi, które pod wpływem słońca rozkładają toksyny (spaliny, oleje itp.) zaadsorbowane na powierzchni betonu i obniżają zawartość szkodliwych tlenków siarki i azotu w atmosferze., Zastosowanie Modyfikacja nanocząstkami nie pogarsza właściwości betonu przez co można je dodawać do różnych rodzajów betonów o różnym zastosowaniu, których dodatkową zaletą będzie zdolność do samooczyszczenia. Beton ten zastosowano do budowy m.in. Kościoła Dives in Misericordia TorTre Teste w Rzymie.
R1434cv9vHjEG
Beton fotokatalityczny wykorzystano m.in. do budowy Kościoła Dives in Misericordia TorTre Teste w Rzymie
Źródło: Victor Andrade, licencja: CC BY-SA 4.0.

Beton geopolimerowy

R1YU4G83fMH9B
Właściwości Beton geopolimerowy to beton w którym zastąpiono cement na geopolimer (polimer glinokrzemianu podobny do zeolitu). Podczas syntezy geopolimeru wytwarza się dużo mniejsza ilość tlenku węgla cztery w odróżnieniu od cementu oraz wykorzystuje się mniej energii. Betony te są bardzo wytrzymałe, są odporne na ogień, promieniowanie UV oraz korozję., Zastosowanie Głównym celem ich stosowania jest zamiana cementu na geopolimer, aby zmniejszyć obciążenie środowiska.

Słownik

fibry
fibry

krótkie włókna otrzymywane z włókien poliestrowych, stosowane jako zbrojenie fibrobetonów w celu wyeliminowania tradycyjnej siatki zbrojeniowej

nylon
nylon

przykładowy poliamid, czyli syntetyczny polimer, zawierający grupę amidową; służy m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie; posiada doskonałe właściwości mechaniczne

strop
strop

konstrukcja pozioma, która dzieli kondygnacje budynku i przenosi ciężar na pionowe konstrukcje, czyli słupy lub ściany; górną powierzchnię stropu stanowi podłoga i na nią nakłada się tynk

włókno optyczne
włókno optyczne

przezroczyste włókno szklane o grubości ludzkiego włosa, przez które rozprzestrzenia się światło

zbrojenie
zbrojenie

stalowe siatki, pręty i inne elementy umieszczane w betonie konstrukcyjnym, celem zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie

superplastyfikator
superplastyfikator

rodzaj domieszki (zazwyczaj są to żywice syntetyczne) do mieszanki betonowej, ulepszającej właściwości betonu, jego wytrzymałość, odporność na mróz, wodę oraz sól; superplastyfikator zwiększa płynność mieszanki betonowej bez konieczności dodawania wody

pył krzemionkowy, mikrokrzemionka
pył krzemionkowy, mikrokrzemionka

dodatek do betonu znacznie zwiększający jego szczelność; mikrokrzemionka otrzymywana jest podczas produkcji krzemu oraz jego stopów

geopolimer
geopolimer

długie łańcuchy glinokrzemianów, stabilizujących je kationów metali oraz wody o specyficznym składzie i właściwościach; powstają po zmieszaniu krzemianu, silnej zasady oraz popiołu lotnego; cechują się wysoką ogniotrwałością; zachowują się podobnie do cementu i są otrzymywane w celu jego zastąpienia

cement
cement

materiał budowlany otrzymywany przez wypalanie margli wapiennych z domieszką gliny lub przez wypalanie sztucznej mieszaniny wapna, krzemionki, glinki i tlenków żelaza; zaprawiony wodą twardnieje, służy do wyrobu betonu, spajania cegieł, kamieni, itp.

Bibliografia

Ajdukiewicz A., Staosolski W., Sulimowski Z., Konstrukcje betonowe. Laboratorium, Gliwice 1998.

Jamroży Z., Beton i jego technologie, Warszawa 2005.

Jasiczak J., Mikołajczak P., Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami, Poznań 1997.

Kaszuba S., Nowoczesne kierunki w technologii betonu. Prezentacja, firmy Betotech Sp. z o. o., Heidelberg Cement Group. Wykłady otwarte, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków 2007.

Neville A. M., Właściwości betonu, Kraków 2000.

Radomski W., Światowe tendencje rozwojowe technologii betonu. „Przegląd Budowlany” 1995, nr 8−9.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida