Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RwlWtU9zy0BaA1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie: betony konstrukcyjne to... Możliwe odpowiedzi: 1. fibrobetony., 2. budulec elementów nośnych budowli., 3. betony elastyczne., 4. betony wysokowartościowe.
RSHX3so6ldhzS1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj pojęcie do definicji. betony konstrukcyjne Możliwe odpowiedzi: 1. nośny element konstrukcyjny budynku, który łączy ściany., 2. betony, dzięki którym można wyeliminować zbrojenie podczas budowy., 3. betony odporne na ekstremalne warunki pogodowe., 4. betony produkowane celem wyeliminowania cementu. betony geopolimerowe Możliwe odpowiedzi: 1. nośny element konstrukcyjny budynku, który łączy ściany., 2. betony, dzięki którym można wyeliminować zbrojenie podczas budowy., 3. betony odporne na ekstremalne warunki pogodowe., 4. betony produkowane celem wyeliminowania cementu. betony elastyczne Możliwe odpowiedzi: 1. nośny element konstrukcyjny budynku, który łączy ściany., 2. betony, dzięki którym można wyeliminować zbrojenie podczas budowy., 3. betony odporne na ekstremalne warunki pogodowe., 4. betony produkowane celem wyeliminowania cementu. strop Możliwe odpowiedzi: 1. nośny element konstrukcyjny budynku, który łączy ściany., 2. betony, dzięki którym można wyeliminować zbrojenie podczas budowy., 3. betony odporne na ekstremalne warunki pogodowe., 4. betony produkowane celem wyeliminowania cementu.
R16ZHsq7Zdsps1
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie: elementami nośnymi budynku są: Możliwe odpowiedzi: 1. tynk, 2. posadzka, 3. filar, 4. ściana
R19LnWVsKUni02
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższe zdania, wybierając właściwe określenia. Betony samonaprawialne modyfikowane są materiałem naprawczym, którym mogą być specjalne 1. bakterie, 2. plastyczność, 3. sejsmicznych, 4. węglanem wapnia, wypełniające uszkodzenie 1. bakterie, 2. plastyczność, 3. sejsmicznych, 4. węglanem wapnia. Takie betony wykazują 1. bakterie, 2. plastyczność, 3. sejsmicznych, 4. węglanem wapnia podobną do metali, dlatego mogą być stosowane do budowy konstrukcji na terenach 1. bakterie, 2. plastyczność, 3. sejsmicznych, 4. węglanem wapnia.
RGYuRB4Jnr3HT2
Ćwiczenie 5
Dokończ zdanie: beton fotokatalityczny stosowany jest do... Możliwe odpowiedzi: 1. oczyszczania środowiska., 2. budowy mostów., 3. tworzenia dekoracji., 4. utylizacji różnych nanocząstek.
21
Ćwiczenie 6

Wymień co najmniej dwie właściwości fibrobetonów, które stanowią o tak częstym wykorzystywaniu tego materiału.

R7hIH8ffOH9Ts
Odpowiedź: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Podaj, w jakich sytuacjach stosuje się betony samozagęszczalne.

RPV5eNhvLk7vV
Odpowiedź: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, gdzie i dlaczego stosuje się betony elastyczne?

R1CMXWbUKuQct
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida