Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑pink

Znaczenie ptaków

1
Polecenie 1
R1GWteK97sppt
Przeanalizuj grafikę interaktywną, a następnie określ, co może się stać, gdyby wyginęły wszystkie pustułki. (Uzupełnij).
RL4bn7VHhHcin
Przeanalizuj opisy grafik interaktywnych, a następnie oceń, czy liczebność populacji pustułki ma wpływ na utrzymanie różnorodności biologicznej. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RCCJ1OmBvDSWz
Na podstawie grafiki interaktywnej i własnej wiedzy omów znaczenie sępa płowego. (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1AIujU9GYE7w
Na podstawie własnej wiedzy wymień dwa przykłady negatywnego znaczenia ptaków w życiu człowieka. (Uzupełnij).