Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1QkPMkxyuEbm1
Ćwiczenie 1
Zaznacz gatunki ptaków drapieżnych występujących w Polsce spośród podanych poniżej. Możliwe odpowiedzi: 1. Uszatka zwyczajna (Asio otus), 2. Sójka zwyczajna (Garrulus glandarius), 3. Sokół wędrowny (Falco peregrinus), 4. Myszołów zwyczajny (Buteo buteo), 5. Kawka zwyczajna (Corvus monedula)
1
Ćwiczenie 2
R12EO01k6Ap16
Źródło: Squelette_oiseau, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.5.
RqqHc9dkqhrme
Wskaż, jakim numerem oznaczono grzebień na powyższej rycinie. Na rycinie grzebień oznaczono numerem Tu uzupełnij.
Ćwiczenie 2
R1DifBK4beaqK
Do ptaków bezgrzebieniowych nie należą: Możliwe odpowiedzi: 1. kanie, 2. orły, 3. siewki, 4. strusie, 5. nandu, 6. kiwi, 7. kusacze
REnmO0IfSGqXQ1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Grzebień na mostku występuje tylko u tych ptaków, które potrafią latać.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Upierzone dinozaury teropody dały początek gromadzie zmiennocieplnych, przystosowanych do lotu zwierząt, jakimi są ptaki.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie ptaki są objęte ścisłą ochroną gatunkową.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RDNlgOdys71Ec2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst o sokole wędrownym, zaznaczając prawidłowe sformułowania. Sokół wędrowny to drapieżnyroślinożerny ptak znajdujący się w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową. Ptaki z tego gatunku zamieszkują wszystkie kontynenty globu, w tym AfrykęAntarktydę. Sokół wędrowny może zostać łatwo pomylony z kobuzem czy pustułką – wszystkie trzy należą do tego samego rodzajugatunku. Ptak ten występował kiedyś powszechnie w naszym kraju, ale dziś spotyka się go bardzo rzadko, a jego populacja jest hodowana w niewoli w celu późniejszej restytucjirekultywacji do naturalnego środowiska.
Rq7kU2c4O9dHU2
Ćwiczenie 5
Dopasuj podane rzędy ptaków do odpowiadających im opisów. perkozowe Możliwe odpowiedzi: 1. drapieżne ptaki wiodące głównie osiadły tryb życia, aktywne w ciągu nocy; ich wzrok i słuch pozwalają im na prowadzenie polowań po zmroku, 2. małe ptaki zamieszkujące lasy o charakterystycznym dłutowatym dziobie z językiem; żywią się głównie orzechami oraz owadami, 3. średniej wielkości ptaki zamieszkujące głównie zbiorniki wodne śródlądowe, wyspecjalizowane w pływaniu i nurkowaniu nawet do 40 m pod taflą wody, co jest konieczne z uwagi na zamieszkiwane przez nie siedlisko, 4. duże ptaki brodzące, szeroko zamieszkujące glob ziemski, sztandarowy przykład ptaków monogamicznych, słyną również z dalekich podróży międzykontynentalnych bocianowate Możliwe odpowiedzi: 1. drapieżne ptaki wiodące głównie osiadły tryb życia, aktywne w ciągu nocy; ich wzrok i słuch pozwalają im na prowadzenie polowań po zmroku, 2. małe ptaki zamieszkujące lasy o charakterystycznym dłutowatym dziobie z językiem; żywią się głównie orzechami oraz owadami, 3. średniej wielkości ptaki zamieszkujące głównie zbiorniki wodne śródlądowe, wyspecjalizowane w pływaniu i nurkowaniu nawet do 40 m pod taflą wody, co jest konieczne z uwagi na zamieszkiwane przez nie siedlisko, 4. duże ptaki brodzące, szeroko zamieszkujące glob ziemski, sztandarowy przykład ptaków monogamicznych, słyną również z dalekich podróży międzykontynentalnych dzięciołowate Możliwe odpowiedzi: 1. drapieżne ptaki wiodące głównie osiadły tryb życia, aktywne w ciągu nocy; ich wzrok i słuch pozwalają im na prowadzenie polowań po zmroku, 2. małe ptaki zamieszkujące lasy o charakterystycznym dłutowatym dziobie z językiem; żywią się głównie orzechami oraz owadami, 3. średniej wielkości ptaki zamieszkujące głównie zbiorniki wodne śródlądowe, wyspecjalizowane w pływaniu i nurkowaniu nawet do 40 m pod taflą wody, co jest konieczne z uwagi na zamieszkiwane przez nie siedlisko, 4. duże ptaki brodzące, szeroko zamieszkujące glob ziemski, sztandarowy przykład ptaków monogamicznych, słyną również z dalekich podróży międzykontynentalnych sowy Możliwe odpowiedzi: 1. drapieżne ptaki wiodące głównie osiadły tryb życia, aktywne w ciągu nocy; ich wzrok i słuch pozwalają im na prowadzenie polowań po zmroku, 2. małe ptaki zamieszkujące lasy o charakterystycznym dłutowatym dziobie z językiem; żywią się głównie orzechami oraz owadami, 3. średniej wielkości ptaki zamieszkujące głównie zbiorniki wodne śródlądowe, wyspecjalizowane w pływaniu i nurkowaniu nawet do 40 m pod taflą wody, co jest konieczne z uwagi na zamieszkiwane przez nie siedlisko, 4. duże ptaki brodzące, szeroko zamieszkujące glob ziemski, sztandarowy przykład ptaków monogamicznych, słyną również z dalekich podróży międzykontynentalnych
2
Ćwiczenie 6

Na podstawie poniższych ilustracji prezentujących ptaki grzebieniowe i bezgrzebieniowe porównaj ze sobą obie grupy, a następnie uzupełnij tabelę.

RCq4smUi46uhi
1
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1EA986hp8ca9
2
Źródło: Ryan Somma & Raffaele Sergi, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.

Na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj” dotyczących ptaków grzebieniowych i bezgrzebieniowych porównaj ze sobą obie grupy, a następnie uzupełnij tabelę.

RTITlOHrEZSVp
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 7

„Poszukując zdobyczy, bociany posługują się wzrokiem, dlatego wybierają tereny o niezbyt wysokiej roślinności. Choć żerujący bocian kojarzy się zwykle z chodzącym po łące ptakiem, może on również stać nieruchomo nad brzegiem wody lub norą gryzonia, czatując na ofiarę. Ponieważ najbardziej opłacalną strategią żerowania jest zdobycie możliwie największej ilości pokarmu przy minimalnym wysiłku, ofiarą ptaków padają zwierzęta najliczniejsze i najłatwiej osiągalne. Mimo powszechnego przekonania, że najważniejszym pokarmem bocianów są żaby, stanowią one dziś jedynie uzupełnienie bocianiej diety. Wynika to prawdopodobnie z faktu wyraźnego ograniczenia miejsc rozrodu i występowania płazów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W przypadku szczególnej obfitości jakiegoś rodzaju pożywienia ptaki szybko dostosowują się do sytuacji i przestawiają na nową, łatwą zdobycz. Tak dzieje się na przykład w „latach mysich”, kiedy masowo występują gryzonie. Stanowią one wówczas dominujący składnik diety bocianów, a para ptaków wychowuje przeciętnie przynajmniej o jedno młode więcej”.

Indeks górny Źródło: Fundacja Przyrodnicza PRO NATURA, „Żerowisko i pokarm bociana białego”, artykuł dostępny na portalu www.bociany.pl. Indeks górny koniec

R1Thz8SXvEhPc
Na podstawie tekstu o bocianie białym określ, w jaki sposób odżywiają się ptaki z tego rzędu oraz jaką pełnią rolę w ekosystemie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RK9snopeozomc
Przeanalizuj powyzsze wykresy i określ tendencję liczebności populacji przedstawionych gatunków ptaków. Zaproponuj trzy działania, które mogą zmienić ten trend. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 8
R1C2kPi7TrNj9
Zaznacz, które z wymienionych ptaków znajdują się na liście krytycznie zagrożonych w Polsce gatunków: Możliwe odpowiedzi: 1. batalion, 2. rybitwa czubata, 3. orlik grubodzioby, 4. dzierzba czarnoczelna, 5. bogatka zwyczajna, 6. skowronek zwyczajny, 7. czapla siwa