Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑cyan

Łuski

1
bg‑cyan

Pióra

1
bg‑cyan

Włosy

1
Polecenie 1
R1G4uvY1uQCLw
Przeanalizuj grafiki interaktywne, a następnie wykaż związek między budową poszczególnych wytworów skóry a pełnionymi przez nie funkcjami. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R17NgxLXBfDyN
Wyjaśnij, dlaczego gadzie łuski, ptasie pióra i włosy ssaków uznaje się za narządy homologiczne (czyli narządy organizmów należących do różnych jednostek systematycznych, powstające z podobnych zawiązków, lecz często zewnętrznie niepodobne i spełniające u nich różne funkcje). (Uzupełnij).