Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wyjaśnij, jaki wpływ na kształtowanie się ujścia rzeki mają: akumulacja rzeczna, falowanie oraz pływy.

RgiPS6WucSoGG
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Określ różnice w kształcie delty w miejscach, gdzie dominuje akumulacja rzeczna, a także tam, gdzie dominuje falowanie. Podaj dwa przykłady takich miejsc.

R19z7TJFAMmcT
(Uzupełnij).
RH6fTQp1RyZqN1
Schemat dotyczy akumulacji rzecznej; dominacja akumulacji rzecznej z podziałem na dominację falowania i dominację pływów. Opisano: 1. Ujścia rzek zlokalizowane w obrębie zbiorników zamkniętych o wysuniętym wybrzeżu, gdzie dominują procesy akumulacji, a wysokość pływów jest niewielka oraz falowania średnia. Występują ujścia typu delty, o nieregularnej linii brzegowej. Przykładem jest ujście Missisipi. Ilustracja przedstawia deltę Missisipi. Delta jest rozległa, wysunięta ku zbiornikowi wodnemu, jest poszarpana., 2. W miejscach, w których przeważa wpływ falowania nad akumulacją rzeczną, występują wybrzeża o mniej urozmaiconej rzeźbie z obecnością licznych kos i mierzei. Takim przykładem delty jest ta występująca u ujścia rzeki Ebro. Ilustracja ukazuje deltę Ebro - jest wysunięta w stronę zbiornika wodnego. Ma trójkątny kształt z dwiema odnogami., 3. W miejscach, gdzie energia falowania jest wysoka, występują najczęściej wybrzeża wyrównane, a delta rzeczna jest zamknięta mierzeją. Taki typ delty występuje u ujścia Senegalu. Ilustracja przedstawia deltę z cienkimi odnogami., 4. W miejscach, gdzie wielkość pływów równoważy się z falowaniem, występują delty z obecnością kilku głównych rozgałęzień, które pełnią funkcję kanałów pływowych, rozdzielonych równinami pływowymi i namorzynami. Przykładem takiego ujścia jest delta Nigru. Ilustracja przedstawia deltę Nigru. Ma liczne rozgałęzienia., 5. W miejscach, gdzie dominującą rolę w kształtowaniu ujścia odgrywają pływy, występują estuaria, jak np. to występujące u ujścia rzeki Fly. Ilustracja przedstawia lejkowate ujście rzeki.
Zróżnicowanie rzeźby ujść rzecznych
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie P. Migoń, Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, licencja: CC BY-SA 3.0.