Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R11xH8co4lSAi1
Ćwiczenie 1
Ujściem rzecznym nazywamy Możliwe odpowiedzi: 1. niszczącą działalność wody rzecznej polegającej na pogłębianiu i poszerzaniu koryta., 2. miejsce, w którym rzeka lub inny ciek kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu., 3. najniższa część doliny rzecznej, przez którą okresowo lub ciągle płynie woda.
1
Ćwiczenie 2
R10TsAOV9HtRn
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: domena publiczna.
R7BzMkXfqHRk5
(Uzupełnij).
R1MAvz7GToHJj1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Przy ujściu proces akumulacji osadów aluwialnych zachodzi najwolniej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wyróżnia się dwa główne typy ujść rzecznych: deltę oraz estuarium (ujście lejkowate).. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ujścia rzek stanowią częstą i dogodną lokalizację portów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, dlaczego w środowisku estuarium występują wyłącznie rośliny i zwierzęta posiadające dużą tolerancję na dobowe, miesięczne i roczne zmiany zasolenia wody oraz na zmiany jej temperatury.

RE08aNXKVxQSz
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij, dlaczego delty rzek są wykorzystywane rolniczo.

R8EDKgMZKG4zc
(Uzupełnij).
RLzHr71LGAWcR2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Określ typ ujścia rzek wymienionych w tabeli.. Tag. Możliwe odpowiedzi: estuarium, delta. Lena. Możliwe odpowiedzi: estuarium, delta. Pad. Możliwe odpowiedzi: estuarium, delta. Loara. Możliwe odpowiedzi: estuarium, delta. Rodan. Możliwe odpowiedzi: estuarium, delta. Wisła. Możliwe odpowiedzi: estuarium, delta
R10sO6vUMy8VW2
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: earth.google.com.
Ćwiczenie 7
R15vmLrvZDjbC
(Uzupełnij).
RXQjeHjhOXiF62
Ćwiczenie 8
Wybierz zdania opisujące czynniki sprzyjające powstawaniu delty. Możliwe odpowiedzi: 1. Bardzo słabe falowanie w zbiorniku morskim, do którego uchodzi rzeka., 2. Duża prędkość wody w ujściowym odcinku rzeki., 3. Duża ilość materiału niesionego przez rzekę., 4. Silne prądy w zbiorniku morskim, do którego uchodzi rzeka., 5. Fale odpływu zabierają niesiony przez rzekę materiał skalny i wynoszą go daleko w głąb morza., 6. Mała prędkość wody w ujściowym odcinku rzeki.
31
Ćwiczenie 9

Poniższe fotografie przedstawiają delty. Podaj nazwę typu delty i ją scharakteryzuj, określ, co powoduje różnice w ukształtowaniu tych dwóch ujść.

Zapoznaj się z opisem fotografii przedstawiających delty. Podaj nazwę typu delty i ją scharakteryzuj, określ, co powoduje różnice w ukształtowaniu tych dwóch ujść.

R1K8LoglUiuvT
Zdjęcie satelitarne A
Źródło: earth.google.com.
RlbyzuyDBj6do
Zdjęcie satelitarne B
Źródło: earth.google.com.
RPYjShte1sLOf
(Uzupełnij).