Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wskaż na mapie Europy państwa, które powstały z rozpadu lub połączenia innych. Podaj rok powstania nowych państw.

R1XDIWCnmsCdR
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Przeanalizuj, jak zmieniła się mapa polityczna Europy po 1989 roku. Ile państw było przed rokiem 1989, a ile jest teraz?

R1TkvQzkAriYC
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Z iloma państwami graniczyła Polska przed 1989 rokiem? Z iloma graniczy teraz? Wymień te państwa. Wskaż, w wyniku jakich wydarzeń powstały.

R1OQCOGlxOOci
(Uzupełnij).
R1L6IOkXptPIl1
Fragment mapy przedstawia Europę w 1989 roku wraz z przebiegiem żelaznej kurtyny. Kolorem niebieskim zaznaczone są państwa należące do NATO, czyli między innymi Hiszpania, Włochy, Holandia, Belgia. Kolorem różowym zaznaczono kraje należące do Układu Warszawskiego, są to np. Polska, Czechy, Słowacja, Białoruś, Rosja. Kolorem zielonym zaznaczonym Ruch Państw Niezaangażowanych tzn. Chorwacja, Bośnia i Hercegowina. Państwa neutralne zaznaczono kolorem szarym i są to Szwecja, Finlandia, Irlandia, Austria, Szwajcaria. Opisano: 1. Żelazna kurtyna Żelazna kurtyna to określenie podziału Europy po II wojnie światowej do końca zimnej wojny w 1991 roku. Kurtyna dzieliła politycznie Europę na dwa odrębne obszary. Po jej wschodniej stronie znajdowały się kraje, które były republikami Związku Radzieckiego lub pod jego wpływem, podczas gdy po zachodniej znajdowały się państwa należące do NATO lub neutralne politycznie. Po obu stronach kurtyny powstały różne sojusze gospodarcze i wojskowe. Żelazna kurtyna fizycznie była barierą o długości 7 tys. kilometrów, Mur Berliński był jej częścią. Zdarzenia powodujące upadek żelaznej kurtyny znacząco wpłynęły na mapę polityczną Europy. Ilustracja przedstawia obywateli NRD i RFN czekających na otwarcie muru przy Bramie Brandenburskiej w grudniu w 1989 roku. Jest to grupa około stu ludzi stojących pod murem, panuje zimowa aura. Obywatele NRD i RFN czekający na otwarcie muru przy Bramie Brandenburskiej (grudzień 1989 r.), 2. 1989 Po upadku żelaznej kurtyny i zdarzeniach związanych z dążeniem do zniesienia zwierzchnictwa ZSRR, nad niektórymi państwami Europy, na kontynencie pojawiły się nowe państwa., 3. Zjednoczenie Niemiec 28 listopada 1989 roku, dwa tygodnie po upadku muru berlińskiego, ogłoszono 10-punktowy program współpracy RFN i NRD. Do fuzji tych państw oficjalnie doszło 3 października 1990 roku. Po połączeniu Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej powstała Republika Federalna Niemiec. Fragment mapy przedstawia zaznaczoną na ciemnoczerwono Republikę Federalną Niemiec., 4. Rozpad ZSRR Po przemianach politycznych zapoczątkowanych w Polsce rozpad ZSRR był nieunikniony. Zły stan gospodarczy ZSRR i aspiracje wielu państw znajdujących się na zachodzie mocarstwa doprowadziły do upadku ZSRR. W wyniku rozpadu powstały w Azji: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan; w Europie: Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Ukraina oraz obecna w Europie i w Azji Rosja. Mapa przedstawia rozpad ZSRR. Związek podzielił się na kraje takie jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Ukraina, Rosja., 5. Jugosławia Rozpad Jugosławii był procesem powolnym i nie nastąpił w konsekwencji upadku żelaznej kurtyny. Jugosławia była państwem zrzeszającym narody południowosłowiańskie: Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Zrzeszenie południowych Słowian miało umocnić ich pozycję na arenie międzynarodowej. Rozpad Jugosławii miał tragiczny przebieg, jego powodem były głównie zróżnicowanie etniczne i religijne oraz krzywdy wyrządzone sobie nawzajem przez zrzeszone narody. Przed rozpadem w skład Jugosławii wchodziło sześć republik i dwa autonomiczne okręgi. Pierwszymi państwami, jakie odstąpiły od Jugosławii były: Słowenia, Chorwacja i Macedonia, następnie uniezależniła się Bośnia i Hercegowina. Fragment mapy przedstawia rozpad Jugosławii. Pierwszymi państwami jakie odstąpiły od Jugosławii były: Słowenia, Chorwacja i Macedonia. Następnie uniezależniła się Bośnia i Hercegowina. Fragment mapy przedstawia rozpad Jugosławii. Pierwszymi państwami jakie odstąpiły od Jugosławii były: Słowenia, Chorwacja i Macedonia. Następnie uniezależniła się Bośnia i Hercegowina. Rysunek 5: Fragment mapy przedstawia dwa niezależne państwa: Republikę Czeską i Republikę Słowacką., 6. Czechosłowacja Powstała w celu ochrony przed madziaryzacją Słowaków. Związanie się z narodem o wiele bliższym kulturowo było rozwiązaniem znacznie lepszym dla Słowaków. Rozpad tego państwa nastąpił 31 grudnia 1992 roku, zdarzenie to nazwano aksamitnym rozwodem. Rozpad doprowadził do powstania dwóch państw: Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Głównym, oficjalnym powodem rozwodu były nastroje społeczne. Wielu historyków twierdzi jednak, że przyczyną rozpadu były wygórowane ambicje rządzących, którzy nie chcieli dzielić się władzą, nastroje społeczne były ich wymówką. Drugim powodem rozpadu był również spór o oficjalną nazwę państwa. Fragment mapy przedstawia dwa niezależne państwa: Republikę Czeską i Republikę Słowacką.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.