Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1ZlBjEXmzIN71
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Pojęcie "Aksamitny rozwód" dotyczy: Możliwe odpowiedzi: 1. podziału Czech i Słowacji, 2. połączenia Niemiec Wschodnich z Zachodnimi, 3. podziału ZSRS, 4. rozpadu Jugosławii
R14VZA4Z421TA1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Do 1989 roku Polska miała sąsiadów: Możliwe odpowiedzi: 1. 3, 2. 7, 3. 4, 4. 5
R9joH7mp01Ccs1
Ćwiczenie 3
Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Brytyjska kolonia, która w 1997 roku została przyłączona do Chin to: Możliwe odpowiedzi: 1. Makau, 2. Hongkong, 3. Tajwan, 4. Palau
1
Ćwiczenie 4

Na mapie literami A i B zaznaczono dwa kraje afrykańskie. Wpisz nazwy tych krajów.

RbT1HNa058Fj9
R1Tjx2KNt6Ok1
A – Tu uzupełnij B – Tu uzupełnij
Ćwiczenie 4
RUD4UGonmpQfV
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RkgwjF4CawU031
Ćwiczenie 5
Dobierz do wymienionych państw procesy, w których wyniku powstały. Integracja Możliwe odpowiedzi: 1. Niemcy, 2. Słowenia, 3. Erytrea Dezintegracja Możliwe odpowiedzi: 1. Niemcy, 2. Słowenia, 3. Erytrea Secesja Możliwe odpowiedzi: 1. Niemcy, 2. Słowenia, 3. Erytrea
R12m94Wfavj9K1
Ćwiczenie 6
Dokończ zdania dobierając odpowiednie nazwy. Eksklawa Rosji to Możliwe odpowiedzi: 1. Kosowo, 2. Obwód Kaliningradzki, 3. Chorwacja, 4. Niemcy, 5. Bośnia i Hercegowina Najmłodsze państwo Europy to Możliwe odpowiedzi: 1. Kosowo, 2. Obwód Kaliningradzki, 3. Chorwacja, 4. Niemcy, 5. Bośnia i Hercegowina Państwo powstałe w Europie w drodze integracji dwóch krajów to Możliwe odpowiedzi: 1. Kosowo, 2. Obwód Kaliningradzki, 3. Chorwacja, 4. Niemcy, 5. Bośnia i Hercegowina Państwo, w którym w latach 90 XX wieku toczyła się wojna domowa to Możliwe odpowiedzi: 1. Kosowo, 2. Obwód Kaliningradzki, 3. Chorwacja, 4. Niemcy, 5. Bośnia i Hercegowina Państwo, które powstało po rozpadzie Jugosławii (od 2013 jest członkiem Unii Europejskiej) to Możliwe odpowiedzi: 1. Kosowo, 2. Obwód Kaliningradzki, 3. Chorwacja, 4. Niemcy, 5. Bośnia i Hercegowina
R1DE0grZSV3Jl1
Ćwiczenie 7
Zaznacz państwa, które powstały po rozpadzie ZSRS. Możliwe odpowiedzi: 1. Litwa, 2. Polska, 3. Łotwa, 4. Chorwacja, 5. Czechy, 6. Gruzja, 7. Afganistan, 8. Kazachstan, 9. Niemcy, 10. Kirgistan, 11. Kosowo, 12. Mołdawia, 13. Ukraina, 14. Grecja
Rwllbz9Rz6FeT2
Ćwiczenie 8
Ilustracja przedstawia mapę południowej Europy a konkretnie tereny leżące nad Morzem Adriatyckim. Numerami oznaczono kolejno kraje powstałe po rozpadzie Jugosławii.
Ćwiczenie 8
R1BmEMDBhT6P2
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 9

Jak już wiesz, wydarzenia z 1989 roku miały ogromny wpływ na przebieg granic narodowych w Europie. Kontynent ten do 1989 roku dzieliła żelazna kurtyna. Opisz przyczyny powstania tej granicy.

RLFr58mKrGVvJ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Mapa polityczna świata obecnie uwzględnia 195 państw (2021 rok). Lista ta nie zawiera państw nieuznawanych lub częściowo uznawanych. Wyjaśnij, czym jest państwo nieuznawane i wymień takie państwa. Następnie dopasuj podane niżej nazwy państw nieuznawanych do nazw państw uznających te obszary za swoje terytorium.

R1KBvlwGeFDWe
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RrnzTxbk81JqN
(Uzupełnij).