Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1
R1XIucABadEzt
Spośród podanych w tabeli wybierz po 5 produktów o największej zawartości białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych. Porównaj ich pochodzenie i określ, czym polega różnica w ich budowie. (Uzupełnij).
Polecenie 2
RtuDQRvkVf3RO
Wymień dwa przykłady produktów zawierających najwięcej węglowodanów nieprzyswajalnych (błonnika), a następnie wyjaśnij, dlaczego ich spożywanie jest korzystne dla zdrowia człowieka. (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1HUQW61ZfQN7
Dokonaj analizy danych zawartych w multimedium, a następnie sformułuj dwa pytania dotyczące substancji budulcowych i energetycznych zawartych w pokarmach. (Uzupełnij).