Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Opisz, jaki wpływ na dzisiejsze zasoby gospodarcze kraju miała morska regresja karbońska.

R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Opisz, jakie są skutki występowania obszernego basenu sedymentacyjnego w neogenie na terenie naszego kraju.

R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).
R1dC56AVr0YTP1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.